Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

60-tal brottsmisstankar under tiodagars insats

Under tio dagar i september jobbade Örebropolisen med en riktad insats mot narkotikahandeln i Örebro. Insatsen var samtidigt en utbildningsinsats för nya polisaspiranter i lokalpolisområde Örebro. Över 30 ärenden och ett 60-tal brottsmisstankar uppstod.

Insatsen genomfördes framförallt i Örebro city, Vivalla centrum och de västra stadsdelarna. Detta är platser där droghandel förekommer mer eller mindre öppet och skapar otrygghet och andra problem för boende och näringsidkare. Merparten av de som säljer är så kallade livsstilskriminella personer, oftast med ett eget pågående narkotikamissbruk. Kundkretsen finns inom de egna grupperingarna men även barn och ungdomar. Mål med insatsen var bland annat att Vivalla centrum ska vara en trygg mötesplats för alla invånare, att droghandeln i Örebro city, Vivalla centrum och de västra stadsdelarna ska upphöra och att förmedla snabba vårdinsatser för barn, ungdomar och unga vuxna med ett pågående narkotikamissbruk.

Insatsen resulterade i över 30 ärenden med en rad misstankar som nu utreds:

 • Ringa narkotikabrott genom eget bruk: 15 misstankar.
 • Narkotikabrott genom innehav: 35 misstankar.
 • Narkotikabrott genom överlåtelse: 2 misstankar.
 • Rattfylleri under påverkan av narkotika: 2 misstankar.
 • Brott mot knivlagen: 3 misstankar.
 • Brott mot vapenlagen: 1 misstanke.
 • Våldsamt motstånd: 1 misstanke.
 • Hot mot tjänsteman: 1 misstanke.
 • Frihetsberövade: 2 gripna för narkotikabrott genom överlåtelse.
 • Nyupptäckta: 4 personer. 
 • Anmälningar till Socialtjänsten: 4 anmälningar upprättade.
 • Anträffade efterlysta: 2 personer anträffade, båda anhållna i sin utevaro i separata ärenden, mord och rån.

Beslag av:

 • cirka 400 gram cannabis
 • 20 gram kokain
 • 350 narkotikaklassade tabletter
 • 2 kilo khat
 • 3 ecstasytabletter
 • 15 gram amfetamin
 • 15 fentanylplåster
 • 3 knivar
 • 1 elchockvapen
 • 46000 kronor 

Under utbildningsinsatsen genomfördes även elva förrättningar där polispersonal biträdde Kronofogden. Lösöre, fordon och kontanter till ett sammanlagt värde av cirka 250000 kronor utmättes. Under insatsen har polisen även samverkat med Fältgruppen, Socialtjänsten och USÖ Beroendecentrum.

Avslutningsvis kan nämnas att samtliga deltagare i utbildningen, totalt nio polisaspiranter blev med beröm godkända.

Till toppen