Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Forskare studerar styrning i försök med snabbare lagföring

Polisen inleder ett samarbete med regeringens Tillitsdelegation. Delegationen ska följa försöksverksamheten Snabbare lagföring i polisområde Stockholm nord och sprida kunskap om en mer tillitsbaserad styrning.

Snabbare lagföring som pågår i tre lokalpolisområden i norra Stockholm har valts ut av regeringens Tillitsdelegation som ett av flera myndighetsprojekt för ett samarbete.

Tillitsdelegationen hämtar lärande exempel från olika verksamheter och studerar dem. Det blir underlag till en rapport som lämnas till regeringen med förslag på hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning, där medarbetares kunskap och erfarenhet tas tillvara. Delegationen ska också lyfta exempel på samverkan mellan myndigheter för en effektivare verksamhet.

– Vi är glada att Snabbare lagföring ska studeras av utomstående. Det är värdefull kunskap inför att arbetssättet sprids i landet. Våra arbetssätt ska bygga på evidens, säger Christina Lundholm, projektledare hos polisen.

Forskare ska följa arbetet

En forskare kopplad till Tillitsdelegationen kommer att följa med och studera styrning och myndighetssamarbete i Snabbare lagföring. Det resulterar i en särskild forskningsrapport, som också är del av underlaget till regeringen.

Snabbare lagföring samarbetar flera myndigheter i rättsväsendet för att korta handläggningstiderna från brott till lagföring. Försöksverksamheten har utgångspunkt i en tillitsbaserad styrmodell där medarbetare från kärnverksamheten sitter i projektledningen och arbetssättet bygger på återkoppling.

Samarbetet med Tillitsdelegationen innebär också regelbundna träffar i "Tillitsverkstaden" där representanter från olika myndigheter utbyter idéer och erfarenheter. Delegationens rapport ska redovisas i oktober 2019.

Till toppen