Försök till våldtäkt i Deje.

Fredag 19 oktober inkommer en anmälan om ett försök till våldtäkt i Deje.

I anmälan framgår att en ung kvinna utsatts för ett våldtäktsförsök under torsdagen 18 oktober. Tidpunkten för brottet är under eftermiddagen.
Kvinnan gick ut med en hund utmed Klarälvsbanan. I backen vid Centrumhuset i Deje står en ung man. Han ropar något till kvinnan på ett språk som hon inte förstår. Han följer efter och tilltalar henne under en längre tid. Kvinnan går utmed Klarälvsbanan mot en tjärn. Mannen kommunicerar mer och mer och med en hotfull ton mot henne och vid tjärnet angriper han henne och hon hamnar på marken där han sätter sig över henne och sliter i hennes kläder.

Hon lyckas ta sig loss och flyr från platsen. Kvinnan har skador på flera ställen på kroppen. Hon tar sig hem för att kontakta polisen.

Kvinnan ringer till polisen via 114 14 och blir placerad i telefonkö. Hon anser att hon får vänta så länge i telefonen att hon istället vänder sig till nödnumret 112. Där blir hon hänvisad till polisens telefonnummer 114 14 och placeras återigen i telefonkö. Med anledning av den långa väntetiden lägger hon på luren för att gå och lägga sig då hon är trött och medtagen av händelsen.

Under fredagen befinner hon sig i centrala Deje efter ett besök på vårdcentralen där hennes skador har kontrollerats. Där ser hon en polisbil och hon tar kontakt med polispatrullen för att berätta om händelsen under torsdagen. Polispatrullen kontaktar omedelbart förundersökningsledare och en anmälan upprättas. Polisen håller omedelbart ett inledande målsägandeförhör och ytterligare ett målsägandeförhör under lördagen.

Brottsplatsen undersöks också noggrant genom en teknisk undersökning och en polishund söker på brottsplatsen och i dess närområde. Vissa fynd har gjorts som kommer att analyseras och ingå i utredningen.

Rutinerna för nödnummer 112 är att det skall handla om ett pågående brott eller annan typ av nöd för att kopplas till polisen. Om bedömningen görs att det inte är fråga om pågående brott hänvisas man till polisens telefonnummer 114 14.

Polisen har ett stort inflöde på telefonnummer 114 14 och i perioder är väntetiden lång. Det finns också en möjlighet till en s.k. ”Callback” funktion vilket innebär att man blir uppringd vid ett senare tillfälle.

Det är beklagligt att kontaktytorna till polisen i det här fallet orsakat att polisen inte kan vidta viktiga utredningsåtgärder i anslutning till att brottet har begåtts. Polisen har så snart man fått vetskap om brottet vidtagit utredningsåtgärder och avdelat stora resurser för att utreda brottet.

Brott av den här karaktären kräver försiktiga budskap för extern information till allmänheten genom media. Signalement på gärningsmannen är sådana uppgifter som ibland tjänar ett högre syfte att endast ingå i utredningen för att inte ge gärningsmannen möjlighet att försvåra utredningen. Brott av den här karaktären måste också föregås av en viss utredning då polisen har ett ansvar att förmedla en så korrekt information som möjligt.

Händelsen har också förmedlats i sociala media. En polisutredning kan inte i någon del vila på kommunikation som sker i sociala media. Det är ett inslag i utredningen, men måste hanteras enligt de utredningsrutiner som polisen har.
Det finns ingen misstänkt för brottet i dagsläget, men utredningen fortsätter och polisen är intresserad av eventuella iakttagelser från allmänheten som kan ha gjorts under torsdagen i centrala Deje och vid Klarälvsbanan.

Presskontakt:
Tommy Lindh
010-56 70653

Till toppen