Hjälp oss att minsta antalet villainbrott!

Bostadsinbrott

Det finns flera sätt att skydda sig mot inbrott. Att ge inbrottstjuven en känsla av att någon är hemma är ett.

Mikaela Kym och John Ahl är poliser i Norrköping. De jobbar i yttre tjänst under dygnets alla timmar och hanterar ärenden som inkommer till polisen.

I arbetsuppgifterna kan ingå att vara att avbryta pågående våldsbrott och utföra initiala utredningsåtgärder, söka försvunna personer, genomföra trafikkontroller och mycket mer.

En annan viktig sak som de tillsammans med sina kollegor gör är att försöka motverka att brott sker genom att jobba brottsförebyggande. Under den här tiden på året, när mörkret faller tidigt, så tenderar bostadsinbrotten att öka. Mikaela, John och deras kollegor kommer därför att prioritera att patrullera i bostadsområden.

Boende i samma område kan också hjälpa polisen och varandra genom att vara uppmärksamma på omgivningen så att inbrotten kan minskas. Får man en magkänsla av att något är fel, kontakta på polisen via 114 14, eller 112 om man ser ett befarat pågående inbrott. Notera registreringsnummer på fordon och signalement på personer för att hjälpa poliserna att kunna kontrollera eller gripa gärningspersoner.

Så skyddar du dig mot inbrott
Det finns flera sätt att skydda sig mot inbrott. Att ge inbrottstjuven en känsla av att någon är hemma är ett. Att använda timer på lampor, som tänds vid olika tider. Är man bortrest så är det bra att en granne parkerar sin bil på uppfarten, skottar bort snö, trampar upp skospår i snön, kastar sopor i soptunnan och plockar in post så att brevlådan inte blir överfull.

Brottsförebyggande rådet har sammanställt internationell forskning som visar att grannsamverkan är ett bra skydd mot inbrott. Genom att hjälpas åt att se efter varandras bostäder och uppmärksamma vilka personer och fordon som rör sig i området, minskar risken för inbrott med en fjärdedel. I länkarna nedan kan du läsa mer ingående om hur polis och andra samhällsaktörer jobbar med grannsamverkan och vem inom polisen som arbetar med grannsamverkan i området du bor.

Att ha ett lås av god kvalitet är viktigt. Hos auktoriserade låssmeder finns lås för dörrar och fönster som försvårar för inbrottstjuven. Att installera ett larm kan vara den yttersta åtgärden, men det är viktigt att komma ihåg att ett larm utlöses när tjuven redan är inne i bostaden, så man bör ändå tänka brottsförebyggande.

Märk-DNA
En relativt ny teknik att använda sig av är märk-DNA. En syntetiskt framställd vätska med ett unikt DNA som man kan pensla, ungefär som nagellack, på sina värdefulla föremål. Denna vätska är osynlig för blotta ögat men syns när man lyser med UV-ljus på den. Polisen söker efter märk-DNA på föremål man misstänker kan vara stulna, för att hitta rätt ägare. Använder man inte märk-DNA är det bra att märka upp sina saker på annat sätt, -en personlig märkning ökar möjligheten för polisen att hitta ägaren.

Att tänka på om du blivit utsatt Om du har blivit utsatt för ett inbrott i din bostad ska du kontakta polisen omedelbart. Undvik att gå in i bostaden av två anledningar, dels kan det finnas gärningspersoner kvar i huset, och dels så kan spåren du lämnar efter sig i bostaden försvåra polisens möjligheter att säkra spår som inbrottstjuvarna lämnat efter sig.

Mikaela och John svarar gärna på mediefrågor om deras arbete kring inbrott och andra tillgreppsbrott.

Mikaela Kym: mikaela.kym@polisen.se

John Ahl: john.ahl@polisen.se

Länktips

https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Inbrott/Bostadsinbrott/

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/