Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kameraövervakning på Charlottesborg från i dag

I dag sätts två kameror upp i bostadsområdet Charlottesborg i Kristianstad. ”På så sätt vill vi öka tryggheten för de boende och öka möjligheten att förebygga och lösa brott som begås där”, säger kommunpolis Martin Thornell.

Från och med i dag kameraövervakar polisen bostadsområdet Charlottesborg i Kristianstad.

Syftet med kamerorna är att ge polisen ett extra verktyg för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra allvarlig brottslighet och de individer som orsakar problem. Det ska också öka säkerheten och tryggheten för invånarna.

 Kamerorna kommer att vara ett komplement till vårt vanliga arbete, säger Martin Thornell, som är kommunpolis i Kristianstad.

Anledning till kameraövervakningen är att det på Charlottesborg, som av Noa anses vara ett utsatt område, de senaste åren varit problem med raketskjutning, stenkastning, vapen, narkotika, vandalisering och buskörning. Det har skapat en otrygghet för dem som bor och rör sig i området.

Målet är att polisen, tillsammans med andra samhällsaktörer, ska vända utvecklingen så att området inte längre klassas som ett utsatt område.

Kamerorna sätts upp med ett tillfälligt tillstånd utfärdat av polisen. Tillståndet börjar gälla när kamerorna tas i drift och gäller i 90 dagar, i avvaktan på permanent tillstånd som troligen kommer att sökas hos Datainspektionen.

Anledningen till att kamerorna kommer upp just nu är bland annat att vi garanterat vill ha dem uppe över nyår, som ett led i vårt arbete att få till en tryggare och lugnare situation med raketer än senast.

Två kameror har nu satts upp vid Jakobs väg på Charlottesborg. Vid valet av platsen har en noga avvägning gjorts av behovet, effektiviteten och integritetsaspekten.

Endast behöriga medarbetare hos polisen har tillgång till det inspelade materialet.

Polisen kontrollerar inte övervakningsbilderna ständigt utan först när ett misstänkt brott pågår eller har skett.

Det är därför viktigt även nu att anmäla brott till polisen. Inte bara för att i efterhand kunna ta reda på vad som hänt utan för att kunna avbryta ett pågående brott, säger Martin Thornell.

FAKTA - Utsatt område

• Området Charlottesborg i Kristianstad är klassat som ett utsatt område av Noa, polisens nationella operativa avdelning.

• Ett utsatt område präglas, enligt Noas definition, av låg socioekonomisk status där de kriminella har stor inverkan på lokalsamhället. Det kan ske påverkan genom direkta påtryckningar, som hot och utpressning, eller indirekta som offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

• Effekten av det är att boende upplever otrygghet vilket kan minska benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocesser.

Till toppen