Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nytt polishus i Västerås

Ett nytt polishus är enligt en förstudie det bästa alternativet för att lösa lokalfrågan i Västerås.

En projektgrupp har sedan början av 2017 arbetat med en förstudie gällande lokalfrågan i Västerås. Denna förstudie är nu avslutad.

Alternativen som utreddes var att bygga om/ut polishuset i Västerås, att hitta en ny lokal och bygga om den eller att bygga ett nytt polishus på en ny tomt. Förstudien visar på att en nybyggnation är det lämpligaste alternativet.

– Det skulle krävas omfattande renoveringar och ombyggnationer för att an-passa det befintliga polishuset till våra behov, säger Tommy Gustavsson, kanslichef i polisområde Västmanland.

Utrymmet i polishuset i Västerås är begränsat och en samlokalisering av verk-samheten med andra myndigheter är svårt att uppnå. Därför är ett nytt polishus det bästa alternativet.

I förstudien har man även tittat på möjliga placeringar av det nya polishuset.

– Vi tittar efter en lämplig plats utifrån flera perspektiv och parametrar, till exempel strategisk placering, utryckningsvägar och tillgänglighet, säger Tommy Gustavsson.

Nu övergår projektet till planeringsfasen och dialogen med samverkanspartner, kommunen och tänkt hyresvärd fortsätter.

Till toppen