Kraftig ökning av antalet id-kapningar

Varje månad anmäls cirka 12 000 id-kapningar och varje dag görs i snitt närmare 300 köp på nätet med kortuppgifter som stulits vid olika dataintrång.

– Den här typen av brott har ökat med 34 procent jämfört med föregående år. Vem som helst kan köpa kortuppgifter på nätet som stulits vid olika dataintrång, för att sedan genomföra köp online. Vi ser en tydlig trend i att grovt kriminella i allt större utsträckning finansierar sin verksamhet via olika typer av bedrägerier, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter.

Den vanligaste typen av id-kapning, cirka två av tre anmälda brott, är så kallad "card not present" (CNP) och innebär att någon genomför köp online utan det fysiska kortet.

– I takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet har datorer, servrar och mobila enheter blivit mer sårbara. Grovt kriminella nätverk är väl medvetna om värdet hos känsliga data och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem, säger Jan Olsson.

– Det här är en typ av brott som inte går att utreda bort utan det måste till fler brottsförebyggande åtgärder, både via myndigheter och kommersiella aktörer. Vi behöver också öka kunskapen i samhället om hur man skyddar sig, säger Jan Olsson.

Tips för att skydda sig mot id-kapning

• Handla på sidor som har 3D Secure
• Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter
• Hör med din bank om vilka säkerhetslösningar de har för dina bankkort
• Använd starka lösenord
• Använd tvåfaktorinloggning
• Använd inte förutsägbara ord och använd olika lösenord till olika inloggningar

Detta är id-kapning

Id-kapningar är en typ av bedrägeri när någon utger sig för att vara någon annan genom att använda en persons kort- eller personuppgifter för att exempelvis handla på nätet, ta lån eller handla på kredit. Det kan exempelvis handla om kortuppgifter som sprids via nätet via dataintrång eller så kallat nätfiske, där bedragare ber om kortuppgifter via mejl eller webbsidor.

Brottsförebyggande satsning

Under oktober måndag genomför Myndigheten för beredskap, MSB, och Polisen en gemensam insats kring informationssäkerhet vilken sammanfaller med europeiska informationssäkerhetsmånaden.

Kampanjen Tänk säkert

Polisens podd om id-kapningar

Polisens sidor: Identitetsintrång - skydda dig