Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen har inlett ett samarbete med högskolan i Gävle

I början av oktober skrev parterna under en samverkansöverenskommelse för att öka utbytet mellan polisen och högskolan.

John Köhler, lokalpolisområdeschef i Gästrikland och Josefin Westerberg Jacobsson, avdelningschef på institutionen för socialt arbete och psykologi skrev tisdagen den 2 oktober under överenskommelsen som gäller tillsvidare.

Samarbetet syftar till att polisen med hjälp av kriminologstudenter ska få en ökad kunskap om var, hur och varför brott sker. Informationen ska ses som ett komplement till den lägesbild av den lokala brottsligheten i Gästrikland som polisen har.

-  Vi ser väldigt positivt på det här samarbetet. Vår förhoppning är att det ska bidra till att vi kan öka vår kunskap om olika brottsfenomen och lokala problem och på så sätt kunna arbeta mer effektivt med förebyggande åtgärder, säger John Köhler, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.

Vi kommer att ta emot ett antal studenter under kommande höstterminer. De första studenterna är redan igång och har fått i uppdrag att analysera problembilden i Sätra och narkotikasituationen i Gävle. Resultatet kommer att presenteras i form av en rapport senare under hösten.

 

 

Till toppen