Polisinsats för ett lugnare Flemingsberg

Skjutningar och granatexplosion i Flemingsberg och centrala Huddinge fick till följd att polisen beslutade om ökad närvaro. Resultatet blev bland annat att ett antal personer greps och föräldrar kontaktades. Arbetet för ett lugnare område fortsätter.

För tre veckor sedan skottskadades två personer vid två olika tillfällen i Flemingsberg och centrala Huddinge. Samma helg detonerade även en granat i Flemingsberg. Med anledning av dessa händelser samt konflikter mellan ungdomar togs beslut om en så kallad särskild händelse där lokalpolisområde Huddinge tillfälligt förstärktes med fler poliser.

Flera gripanden och nya utredningar
Efter tre veckor med förstärkt närvaro har det periodvis blivit lugnare i Flemingsberg men skjutningen på torsdagskvällen den 1 oktober visar att mycket arbete kvarstår för att få ett lugnare Flemingsberg, menar lokalpolisområdeschefen i Huddinge Manne Jönsson, och fortsätter:

Ett antal gripanden har genererat ytterligare ärenden där vi gjort vapen- och narkotikabeslag. Samtidigt som vi fortsätter att som vanligt patrullera gatorna går vi in i en djupare utredningsfas där förhör, beslag och spår analyseras, säger Manne Jönsson.

Polisen gör hembesök
Utöver de uppmärksammade händelserna för en knapp månad sedan har det även blossat upp konflikter mellan ungdomar och poliser. En fritidsgård i centrala Huddinge vandaliserades och poliser har utsatts för stenkastning. Polisen har därför gjort hembesök och skickat brev till föräldrar vars barn eller ungdomar vid ett eller flera tillfällen vistats i en riskmiljö tillsammans med kriminella.

Det är viktigt att föräldrar, vuxna, kommun och organisationer tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att leda utvecklingen åt rätt håll. Ett långsiktigt exempel är nattvandrare där boende hjälper till att ta ansvar för sitt område, säger Manne Jönsson.

 
Vill du engagera dig, har frågor eller är orolig för ditt barn eller ungdomar i din närhet kan du höra av dig hit:

Mini Maria, dit ungdomar eller föräldrar till ungdomar upp till 20 år kan vända sig för att få stöd i frågor som rör alkohol eller narkotika. Telefon: 08-535 316 16/34/01/31

Socialtjänstens mottagningsenhet via kommunens växel: 08-535 300 00. Mer information finns på sidan Om ett barn inte har det bra, Huddinge kommun.

Om du vill veta mer om nattvandring i Huddinge finns information och kontaktformulär på sidan Nattvandring i Huddinge, Huddinge kommun