Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Regional trafikinsatsvecka med fokus på hastighet

Trafikregionväst94

Vecka 41 genomför Polisen en regional trafikinsatsvecka med fokus på hastighet.

Syftet med den regionala trafikinsatsveckan är att sänka medelhastigheten på vägarna och genom det minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

- Vi accepterar inte fortkörning, det är nolltolerans som gäller, säger Jonny Klintefjord, processledare trafik, Polisregion Väst. Och hastighetskontroller i spannet 6-9 km/h räddar liv – för den som ständigt kör lite för fort står bakom den största andelen i olycksstatistiken.

VTI (Statens Väg- & Transportforskningsinstitut) har utvärderat den tre veckor långa regionala trafikinsatsen som genomfördes 2016. Syftet var att få en sänkning av medelhastigheten på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt.

- Data från Trafikverkets mätpunkter visar att polisen genom insatserna i genomsnitt sänkte medelhastigheten i hela området med knappt 2 km/h under insatsperioden. Detta om något är ett bevis på att vårt trafikarbete är viktigt och ger effekt! Enligt Trafikverkets beräkningar skulle en minskning av medelhastigheten med 1 km/h rädda cirka 15 liv per år.

Till toppen