Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Två veckor från brott till straff – istället för fem månader

I januari utökas försöket med snabbare lagföring av enkla brott till hela norra Stockholm.

Film som beskriver polisens arbete med att snabba på processen från brott till lagföring för enklare brott som till exempel trafikbrott och butiksstölder.

Försöket med snabbare lagföring har pågått sedan januari i år i lokalpolisområdena Solna, Rinkeby och Täby. Vid årsskiftet utökas det till hela polisområde Stockholm nord, som även omfattar lokalpolisområdena Sollentuna, Vällingby, Järfälla och Norrtälje. I slutet av november ska poliser i yttre tjänst utbildas i arbetssättet.

På väg att införas i landet

I nästa steg är planen att införa snabbare lagföring i hela polisregion Stockholm. Enligt nuvarande förslag sker det i januari 2020. Då kan det också bli aktuellt med en stegvis utökning i övriga landet.

– Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt uppdrag. Därför är vi beroende av att gå i takt med de andra myndigheterna så att alla är med på tåget, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.

Målet är att snabba på processen från brott till lagföring för enklare brott som till exempel trafikbrott och butiksstölder. Antalet veckor ska minska från tidigare snitt på 22 veckor till 2-6 veckor. Det målet nåddes under våren och har hållits.

Processen i rättskedjan går snabbare

För polisen innebär det att avsluta ärendena ute på brottsplatsen eller så tidigt som möjligt. Ny lagstiftning gör det möjligt att skriva ut fullmakt för böter på plats, delge de misstänkta en tid när deras handlingar finns i tingsrätten, så kallad tillgänglighetsdelgivning eller ge en tid för huvudförhandling i domstol. Arbetssättet minskar antalet överlämningar och processen i rättskedjan går snabbare.

För att göra allt rätt har poliserna ute en särskild jourförundersökningsledare som vägleder på telefon. De får också återkoppling hur ärendet har gått. Förundersökningarna håller högre kvalitet och behöver inte kompletteras i efterhand.

– Vi får också till fler domar vilket är viktigt för att komma åt brottsaktiva personer. Fler kan dömas för återfall och vi kan avbryta pågående brottslighet, säger polisområdeschef Patrick Ungsäter.

I siffror

Från starten 29 januari till och med 9 oktober har:

 • 964 ärenden hanterats inom försöket med snabbare lagföring
 • 296 domar avkunnats
 • 259 strafförelägganden utfärdats
 • 916 fler ärenden redovisades till åklagare i polisområdet, jämfört med samma period förra året
 • 3,2% ärenden skickas tillbaka från åklagare för komplettering, jämfört med ca 20% tidigare.

Fakta

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Arbetssättet provas under den första perioden i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby. Försöket gäller brott som:

 • Har fängelse högst tre år i straffskalan.
 • Utreds inom ramen för en polisiär förundersökning och är av enkel beskaffenhet (jfr Rättegångsbalken 23:3).
 • Inte kräver omfattande utredning. Den misstänkte ska påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kunna påbörjas omedelbart (högst 3 veckors polisutredning).
 • Gäller misstänkta personer över 18 år. Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet.

Myndigheter som deltar i försöket

 • Regeringskansliet, Justitiedepartementet
 • Polismyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • Sveriges Domstolar
 • Kriminalvården
 • Brottsförebyggande rådet
 • Rättsmedicinalverket

Regeringsuppdraget En snabbare lagföring på regeringens webbplats

Till toppen