Svenska poliser arbetar med gränsbevakning i Grekland

Polisbåt i Medelhavet

Den svenska polisbåten som tjänstgör i Medelhavet. Bild: Polisen

I dagarna påbörjade poliser från region Stockholm och region Väst arbetet med att bistå EU:s gränskontrollorgan Frontex med gränsövervakning och sjöräddning mellan Grekland och Turkiet.

Polisen i region Stockholm och region Väst har skickat en båt med besättning som tillsammans med andra EU-länder för att arbeta med gränskontroll, gränsövervakning och sjöräddning på ön Samos. Ön ligger knappt två kilometer från turkiska fastlandet och är en av de viktigaste överfarterna i Grekland när flyktingar vill ta sig till Europa.

Patrullbåten och besättningen på tre man påbörjade sitt uppdrag på ön Samos den 1 oktober och ska arbeta med gränskontroll, gränsövervakning och sjöräddning i totalt sex månader. Uppdraget avslutas den 31 mars 2019.

Den svenska besättningen på Samos består av tre personer - en befälhavare, en maskinansvarig och en navigatör. Till det kommer en gruppchef samt en national officer som arbetar på International Coordination Centre i Pireus, Grekland.

– Vi är där för att bistå de grekiska myndigheterna med gränsövervakning, sjöräddning och kontroll till havs. Påträffar vi exempelvis asylsökande på grekiskt territorium, eller andra människor i sjönöd, har vi förmågan att rädda dem, säger gruppchefen.

De svenska sjöpoliserna har redan genomfört flera räddningsuppdrag där man påträffat allt mellan 25 till 41 asylsökande, varav många är kvinnor och barn.

– Ett starkt ögonblick var när jag under arbetet med att lasta båten med barn mitt på havet, plötsligt stod med en tremånaders baby i famnen, säger en av poliserna i insatsen.

Arbetet består i att patrullera ett visst område mellan Grekland och Turkiet. Åtagandet mäter man i timmar på vattnet vilket är 42 timmar i veckan, alternativt patrullering till sjöss mellan klockan 6 till klockan 14 sex dagar i veckan. Utöver det kommer avrapportering, bunkring och underhåll av båten.

Operation Poseidon

Den svenska besättningen i Grekland är en del i Frontex Operation Poseidon, som arbetar med gränsövervakning, kontroll och sjöräddning i östra Medelhavet vid de öar som gränsar till Turkiet, där den största andelen asylsökande till Europa kommer.

Anledningen till att vi skickar fem polisanställda till Medelhavet är att Sverige och svenska myndigheter som EU-medlem har ett åtagande att bistå Frontex med teknisk utrustning och personal.

– Den här gången handlar det huvudsakligen om gränsövervakning och gränskontroll, det vill säga att skydda EU:s yttre gräns, men även sjöräddningsinsatser. Vi ser det också som mycket bra kompetensutveckling för sjöpolisen. Det är en möjlighet att få arbeta under andra förhållanden och att samverka med andra länders sjöpoliser. Det är mycket givande för vår personal, säger Göran Bolinder, sektionschef på operativa enheten i Stockholm.

– Det här är samma regelverk och åtagande som vi i somras fick ta del av när utländska räddningsresurser i form av personal och utrustning, exempelvis vattenbombningsplan, hjälpte oss med skogsbränderna, säger Göran Bolinder.

Fakta om insatsen

Kostnaderna för utrustning och personal betalas av Frontex och EU. Därmed får Polismyndigheten tillbaka alla personalkostnader, utlägg och driftskostnader för alla åtaganden via Frontex.

Mer om Frontex

Besök Frontex webbplats