Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Anmälda valrelaterade brott

Nu när valdagen är knappt en vecka bort är det dags att sammanfatta antalet valrelaterade anmälningar som har kommit in till polisen i region Öst.

Under de sista fyra veckorna före valdagen 9 september försiggick ett intensivt politiskt arbete på våra gator och torg. Polisen tog emot sammanlagt 172 ärenden om valrelaterade brott i region Öst under den perioden. Två tredjedelar av dem handlade om förstörda eller stulna valaffischer. Det är ett brott som är mycket svårt för polisen att klara upp då det i princip alltid saknas spår efter en misstänkt.

– En majoritet av de anmälningarna har vi lagt ner i princip omedelbart eftersom att det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Vi har i stället lagt våra resurser på de brott där det faktiskt finns bra uppslag att kunna lagföra en misstänkt, säger polisens presstalesperson Björn Öberg. 

En femtedel var anmälningar om olika former av hot, ofredanden eller ärekränkningar.

Några anmälningar handlade om misshandel. Där har polisen i flera av utredningarna iett senare skede graderat ner brottsrubriceringen till försök till misshandel, ringa misshandel eller ofredande. 

En anmälan om misstänkt anlagd brand i valstuga har registrerats (Linköping). 22 av anmälningarna var riktade mot en förtroendevald, vilket polisen ser extra allvarligt på.

– Det är allvarligt när man ger sig på företrädare för vårt demokratiska system, fortsätter Björn Öberg.

Tio anmälningar har kommit in om brott kopplat till röstningslokaler, exempelvis att valsedlar har försvunnit eller gömts undan. Sju i Jönköpings län, två i Södermanland och en i Östergötland.

Det går i nuläget inte att jämföra statistiken mot förra valet i och med att polisen sedan dess har blivit en myndighet med sju regioner och 2014 hade ett annat sökverktyg. Materialet kommer att analyseras ytterligare, både regionalt och nationellt.

Valet var och är ett av polisens absolut viktigaste uppdrag under 2018. Arbetet är inte slut och kommer att fortgå tills en regering är bildad.

Kontakt för media: presstalesperson Björn Öberg, 010-56 656 38.

 

Misshandel/
våld mot tjm

Ofredande/olaga hot/ärekränkning

Skadegörelse/
tillgrepp

Hets mot
folkgrupp
Övrigt  Summa 
Södermanland 10 25  2 47 
 Östergötland 1 9 37 2 5 54
 Jönköping 1 17 49 1 4 72 
 Region Öst 8 36 111 5 13  173
             
 Antal anmälningar totalt  173         
 Öppna ärenden  37        
 Avslutade ärenden 135        
 Riktat mot förtroendevalda  22         
Till toppen