Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Arbetet vid yttre gräns ska fortsätta utvecklas

Polismyndigheten arbetar intensivt för att åtgärda de brister som framkommer i EU-kommissionens kommande Schengenutvärdering av Sverige.

Minst var femte år ska medlemsländerna som ingår Schengensamarbetet utvärderas för att kontrollera att regelverket efterföljs. Under våren och sommaren 2017 utvärderades Sverige inom områdena yttre gräns, återvändande, SIS/Sirene, dataskydd, polissamarbete och viseringspolitik.

− Det som framkommer i utvärderingen är bekymmersamt. Polismyndigheten har därför intensifierat arbetet tillsammans med andra ansvariga myndigheter för att Sverige som land ska kunna möta de krav som ställs inom Schengen-samarbetet, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen.

Slutsatserna i det utkast av utvärderingen som berör yttre gräns är väl kända för Polismyndighetens ledning. Utvärderingen blir offentlig när EU-kommissionen slutgiltigt antar den, vilket inte är gjort ännu. I avvaktan på det pågår ett arbete för att ta fram handlingsplaner som ska ingå ett kommande inriktningsbeslut för gränspolisverksamheten.

− Vårt mål är självklart att Sverige ska leva upp till EU:s standard. Samtidigt har Sverige stora utmaningar med våra långa landsgränser och den nya flyktingsituationen som har uppstått i Europa sedan 2015. Denna omställning kommer därför att ta tid. Våra medarbetare inom gränspolisverksamheten kämpar hårt och gör ett så bra jobb som möjligt utifrån de förutsättningar som finns, säger Patrik Engström.

Till toppen