Åtal väcks för synnerligen grovt narkotikabrott

I dag, den 20 september, åtalas tio personer vid Solna tingsrätt för inblandning i en storskalig narkotikaverksamhet i västra Stockholm.

En 22-årig man från Kista åtalas för att ha agerat som huvudman i organisationen. Ytterligare två av de misstänkta huvudmännen är häktade i sin utevaro och tros befinna sig utomlands. Bland de åtalade finns också en 15-åring och en 17-åring som misstänks ha agerat som kurirer åt huvudmännen.

– Detta är en viktig del i vårt samlade arbete mot grovt kriminella. Varje person med våldskapital vi får bort från gatan ökar tryggheten i våra lokalpolisområden, säger Stephan Kiernan, polisinsatschef i den satsning mot grovt kriminella, GOB 2022, som pågår i polisområde Stockholm Nord.

Vid husrannsakningar i Sundbyberg, Rinkeby och Bromma under december 2017 beslagtogs flera kilo cannabis, amfetamin, kokain och ecstasy och idag, den 20 september, väcks åtal mot tio personer för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Drygt 28 kilo amfetamin 2 hekto kokain, drygt 4 kilo cannabis och drygt 4 kilo mdma (ecstasy) har tagits i beslag.

Satsning mot grov organiserad brottslighet

Den 27 december 2017 genomfördes tillslag i polisområde Stockholm Nord. Det är ett av flera ärenden mot den grova organiserade brottsligheten och de lokala kriminella nätverk som står för den våldsspiral som hela Stockholms län bevittnade under 2017.

Utredningsarbetet, som har letts av Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har pågått sedan den 27 december och haft biträde av det team som har huvudansvar för GOB2022-satsningen i Polisområde Stockholm Nord.

Brotten är synnerligen grova, eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och i vilken en synnerligen stor mängd narkotika sammanlagt hanterats men även för att det i utredningen framkommit att barn använts som kurirer.  

När det gäller lokala kriminella grupperingar finns det tio till tjugo löst sammansatta grupperingar inom polisområde Stockholm Nord. Det är mot dem och ytterligare kriminella aktörer som polisen prioriterat si.

– Eftersom de är mest våldsbenägna påverkar de tryggheten i våra lokalpolisområden mest.  Vi kan konstatera att ett stort antal av de kriminella individer vi jobbat riktat emot har blivit frihetsberövade vilket ger märkbar effekt, säger Stephan Kiernan, polisinsatschef.

Satsning för att få bort vapen och mot narkotika i hela regionen

Polisen i region Stockholm har gemensamt riktat arbetet mot de lokala kriminella nätverken inom ramen för en gemensam polisoperation Max och tittar man i hela regionen är det ett flertal grupperingar vars förmåga försämrats väsentligt. 

– Det har stor betydelse för våldsnivån och tryggheten i Stockholm nord att hittills minst ett femtontal personer i dessa miljöer har frihetsberövats för olika former av narkotika-, vapen- och våldsbrott, säger Stephan Kiernan.

– Vikten av en långsiktighet i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten är något vi tidigt identifierade som en nödvändighet. Det är ofta störst utmaningar i våra särskilt prioriterade områden och därför riktades mycket av arbetet i polisoperation Max särskilt mot dessa med en tydlig lokal förankring., säger Stephan Kiernan.

Stadsdelar och kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet är central om vi på riktigt ska skapa långsiktig förbättring.

– Det samhällsgemensamma ansvaret till de bakomliggande orsakerna till dessa våldsyttringar är något som prioriteras i samverkan med andra samhällsaktörer, säger Stephan Kiernan.

Frågor från media till 010 -56 405 55.