Hallandspolisen har fokus på inbrott

Richard Hiller_1_IMG_0646

"Målet är att det ska vara jobbigt och svårt för tjuvarna att göra inbrott när de hela tiden har allmänhetens, volontärernas och polisens ögon på sig", säger Richard Hiller som är kommunpolis i Varberg och en av dem som samordnar insatsen. Bild: Gith Thedvall

Polisen i Halland inleder nu en särskild satsning mot bostadsinbrott. Med dagliga uppföljningar om var brotten skett och ökad synlighet i brottsutsatta områden är förhoppningen att antalet inbrott ska minska i polisområdet.

Det är en bred insats mot bostadsinbrott som nu startar i Halland. Den pågår under en begränsad tid och involverar även polisens volontärer, allmänheten och kommunerna. Insatsen startar i mitten av september och pågår över vinterhalvåret då erfarenheten visar att flest bostadsinbrott sker.
– Vi ska samordna våra resurser så att vi blir starka och kan arbeta aktivt mot inbrotten i hela polisområde Halland, säger Richard Hiller som är kommunpolis i Varberg och en av dem som samordnar insatsen.

Insatsen utgår från forskning

Planeringen och arbetet i insatsen bygger till stor del på den forskning som finns om bostadsinbrott och förebyggande arbete.
– Det har till exempel visat sig att ökad synlighet av poliser har effekt på brottsligheten. Därför kommer vi bland annat att ha fler och tätare trafikkontroller i områden som drabbats av inbrott, säger Richard Hiller.

Polisens volontärer och hundägare

En framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är att sprida information. Därför har polisens volontärer utbildats för att till exempel knacka dörr och informera de boende i de områden som utsatts för brott.
– I vissa områden har vi också vänt oss specifikt till hundägare eftersom de ofta går dagliga promenader i sitt närområde och kanske är de första som ser när något inte stämmer, säger Richard Hiller.

Försvåra för tjuvarna

Forskning visar att det kan finnas en förhöjd risk för ytterligare inbrott inom ett visst geografiskt område efter ett inbrott. Ofta är det också samma gärningsmän som fortsätter att göra inbrott i det område de känner till och har rekat. Genom dagliga uppdateringar och uppföljningar om var inbrotten skett ska yttre personal kunna göra riktade insatser i de områden som utsatts i närtid.
– Målet är att det ska vara jobbigt och svårt för tjuvarna att göra inbrott när de hela tiden har allmänhetens, volontärernas och polisens ögon på sig, säger Richard Hiller.

Så kan du förebygga bostadsinbrott   

Grannsamverkan

Till toppen