Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Många länder sneglar på Sveriges sexköpslag

Sedan Sverige införde förbudet mot köp av sexuella tjänster för snart tjugo år sedan har flera länder följt efter och infört motsvarande lagstiftning. I augusti tog Stockholmspolisen emot nordirländskt studiebesök i frågan.

– Att fler och fler länder, som Nordirland, tar efter den svenska modellen ger oss både bevis för att vi tänkt rätt och ett ansvar i att stötta dem i införandet av en sexköpslag. Sverige är en förebild och den erfarenhet vi byggt upp under snart tjugo år är vi både skyldiga och glada över att dela med oss av, säger Elin Hernstedt, polisinspektör på Prostitutionsgruppen.

Nordirland implementerade den svenska modellen 2015 och i år ska den utvärderas. Under våren åkte polisinspektör och gruppchef Elin Hernstedt och polisassistent Daniel Knudtzon från Prostitutionsgruppen, vid sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet (IGOB) i Region Stockholm, till Belfast för att utbyta erfarenheter.

Nordirländsk polis, Police service Northern Ireland (PSNI), stod för värdskapet. Tillsammans med Gunilla Ekberg som var anställd som regeringens sakkunnige vid införandet av den svenska sexköpslagen kunde Stockholmspolisen bidra med flera viktiga synpunkter.

Arbetspass gav bra insikt i den svenska modellen

I augusti var det Prostitutionsgruppen som stod värd när Detective Chief Inspector Mark Bell och Inspector Leslie Badger från PSNI kom till Sverige för att mer handfast lära sig arbetet emot sexhandeln i Stockholm. Under förmiddagen var det genomgång av ett av IGOB:s lyckade koppleriärenden och föredrogs av polisinspektör Janna Davidsson. Sedan åkte kollegorna från PSNI med Prostitutionsgruppen ut och rapporterade bland annat två män som köpte sex i en lägenhet hyrd i andra hand i nybyggda Hagastaden.

Arbetspasset gav en bra insikt i hur den svenska modellen är tänkt att fungera då den ena mannen direkt kunde länkas till socialtjänstens KAST-verksamhet (Köpare av sexuella tjänster) och dagen efter ingripandet tog mannen hjälp av dem för att bryta sitt kriminella och destruktiva beteende. Kollegorna från PSNI gavs möjligheten att delta i, och reflektera över svenska polisens arbetsmetoder och se vilka av dessa som kan appliceras i deras arbete mot sexköp på Nordirland.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder och sexköpslagen där den som säljer sex alltid anses vara offret, blir ett tydligt exempel på det. Jag har hittills inte träffat någon som frivilligt säljer sin kropp för pengar. Om man tänker hela tanken här; vem skulle göra det, eller vilja att ens syster gjorde så, om det fanns alternativ? Grundproblemet är att det finns en efterfrågan. Att det i Sverige finns män som år 2018 är beredda att betala för sex, det överensstämmer däremot inte med ett jämställt samhälle, säger Elin Hernstedt.

Fakta om sexköpslagen

  • 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid (prop. 1997/1998:55) som innehöll ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning infördes i brottsbalken och det skapades även ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Detta var ytterligare en markering utifrån ett könsmaktsperspektiv, och förtydligade på så sätt Polismyndighetens uppdrag i arbetet med frågor om mäns våld mot kvinnor.
  • Lagen trädde i kraft 1999 och kriminaliserar sexköparen, men inte personen i prostitution som betraktas som ett brottsoffer.
  • Flera länder som till exempel Norge, Island, Frankrike och Nordirland har följt efter och infört motsvarande lagstiftning, sedan Sverige införde förbudet mot köp av sexuella tjänster
  • Brottsbalk (1962:700) 6 kap. Om sexualbrott.

6 kap 11§ Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen utlovats eller getts av någon annan.

Till toppen