Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nästa steg för svensk polis

Nu är den första delen i den mest genomgripande förändringen av svensk polis genomförd. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av svensk polis.

Strategi 2024

Vi lever i en tid präglad av nya utmaningar och en förändrad brottslighet. Polisens samhällsuppdrag – att vara garanten för befolkningens trygghet och vårt lands inre säkerhet – är på flera sätt viktigare än någonsin. Förväntningarna på oss är höga.

Vilken polis behöver vi då vara för att möta morgondagens utmaningar? Detta har vi diskuterat intensivt inom polisen det senaste året. I bred dialog med medarbetare, medborgare, samverkansparter och experter har vi fått insikter som nu mynnat ut i en strategi för hur vi vill att polisen ska utvecklas fram till år 2024.

Strategi 2024 innehåller en ny vision, en uppdaterad verksamhetsidé, reviderade mål och ett antal strategiska initiativ för Polismyndigheten.

– Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert. Det är vår vision som visar vad vi ska uppnå och vilken nytta vi skapar i samhället, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Genom strategin förtydligas polisens prioriteringar och utvecklingsområden. Huvudinriktningen är att fokusera på polisens kärnuppdrag, bygga för framtiden, prioritera rätt och säkerställa att det brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet går hand i hand.

– Strategin pekar ut i vilken riktning vi ska gå och vilka ramarna är. Den ska nu fyllas med innehåll av våra medarbetare och arbetstagarorganisationer, säger Anders Thornberg.

Nästa steg för svensk polis

Till toppen