Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten välkomnar blåljusutredningen

De senaste åren har det skett flera angrepp mot polisanställda och polisegendom. Nu är den utredning klar som ska stärka skyddet för poliser och annan blåljuspersonal. Det pågår även ett internt arbete som ska se över säkerheten inom myndigheten.

I december 2016 beslutade regeringen att utse en särskild utredare för att föreslå ett modernt straffrättsligt skydd för poliser, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

– Samhället måste markera och agera tydligt vid hot, våld, skjutningar och andra allvarliga angrepp som sker mot dem som ska skydda och skapa trygghet i samhället. Vi välkomnar därför den här utredningen, som ska stärka skyddet mot poliser och annan blåljuspersonal. Utredningen är också en viktig del i vårt pågående arbete med att utveckla och stärka skyddet för våra anställa, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Nytt brott – "blåljussabotage"

I våras lämnade Polismyndigheten in ett remissvar till utredningen, och ser bland annat mycket positivt på utredningens förslag om att ett nytt brott, kallat "blåljussabotage", ska föras in i brottsbalken.

Polismyndigheten skickade ut en enkätundersökning före sommaren som riktades till samtliga polisanställda, med syfte att öka skyddet för medarbetarna. Den ligger till grund för flera åtgärder som nu kommer att genomföras inom myndigheten, för att se över säkerheten i stort.

Förslagen som lyft fram i utredningen innebär:

  • Ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in i 13 kap. brottsbalken. Brottet straffbelägger att angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag.
  • Straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs till fängelse i lägst ett år och högst sex år.
  • En ny straffskärpningsgrund förs in i 29 kap. 2 § brottsbalken. Den innebär att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning. Utöver det föreslås att vissa ändringar ska göras i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning i syfte att förtydliga och förenkla tillämpningen av lagstiftningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Blåljusutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

Polisen ökar skyddet för sina medarbetare

Till toppen