Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Avspärrningar och trafikpåverkan i samband med Riksmötets öppnande

karta restriktionsområde

Bilden visar restriktionsområdet för flygförbudet den 25 september.

Tisdag den 25 september genomförs Riksmötets öppnande. Det kommer innebära viss trafikpåverkan i de centrala delarna av Stockholms innerstad.

De platser som kan påverkas inför Riksmötets öppnande klockan 14:00 är områdena kring Riksdagshuset och Storkyrkan. Av den anledningen kommer en del avspärrningar göras runt de aktuella platserna, vilket kan påverka både gång- och fordonstrafik.

På kvällen pågår en föreställning i Konserthuset, där genomförs också avspärrningar som kan påverka trafiken.

Flygförbud

Under dagen har Transportstyrelsen beslutat om ett tillfälligt förbud mot luftfart (restriktionsområde).
Det innebär att flygning över området är förbjudet med luftfartyg inklusive RPAS/UAS och modellflyg, dock med vissa undantag (se nedan). Beslutet avseende restriktionsområdet gäller den 25 september klockan 09:00 – 18:00.

Restriktionsområdet har formen av en cirkel med mittpunkten 591938N 0180416E och radien 1,5 NM.

Vissa delar av centrala Stockholm övervakas av kameror, i syfte att förebygga och förhindra brott. Filmer från dessa kan även komma att användas i eventuellt utredningsarbete.

Mediefrågor besvaras på 010-564 05 55.

Undantag för flygförbudet
Undantaget är polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR, reguljärt flyg till och från Arlanda eller Bromma samt in- och utflygande IFR-trafik till och från Arlanda eller Bromma med i förväg inlämnad ICAO färdplan. Dock tillåts inte IRF-skolflyg inom området.

Till toppen