Sexköpare upptäckta under insats

Polisen har tillsammans med Socialtjänsten och andra aktörer arbetat med en EU-initierad insats mot människohandel för sexuella ändamål. Under veckan har det upptäckts fjorton fall då män köpt sex av prostituerade i region Mitt.

–  De primära målen med insatsen har varit att identifiera brottsoffer och att upptäcka brott där människor kan vara utsatta för människohandel samt att minska förekomsten av prostitution i region Mitt, säger Mikael Eriksson, operativ koordinator på regionala utredningsenheten.

Polisens arbetssätt

Männen upptäcktes i samband med att poliserna spanade utanför olika adresser i polisområdena Uppsala, Gävleborg och Västmanland. Poliserna såg hur männen gick in på adresserna och när de kom ut en stund senare så konfronterades de med uppgifterna.  Det påvisar att problemet med prostitution finns i region Mitt.

–  I den här insatsen har ännu inga förundersökningar inletts gällande människohandel men vi har tagit kontakt med flera kvinnor som vi starkt misstänker kan vara brottsoffer, säger Mikael Eriksson.

Han fortsätter:

– Kvinnorna har ännu inte tagit emot den hjälp de erbjuds utan har velat avvakta. Denna typ av uppsökande och repressiva arbetsmetod är en av flera metoder som polisen använder sig av för att upptäcka och bekämpa människohandel.

I Sverige är det lagligt att sälja sexuella tjänster men all form av att köpa eller försök att köpa dessa tjänster är olagliga. Brottet ger allt från böter upp till sex månaders fängelse. Det är relativt låga straff men det viktigaste är att få till en attitydförändring hos de presumtiva sexköparna menar Mikael Eriksson.

–  Min förhoppning, säger Mikael Eriksson, är att arbetet också ska leda till att vi lär oss mer och att vi upptäcker fler brott med misstänkt människohandel och kan minska förekomsten.

Kvinnorna som sålde sig

I fallen som upptäcktes var alla säljare kvinnor. De var utländska medborgare och mellan 19-40 år och de var alla kopplade till EU-medborgarskap. I utredningarna har det inte ännu framkommit något som styrker misstankarna att de här fallen skulle ha några kopplingar till människohandel eller grov organiserad brottslighet.

Brotten som upptäckts i samband med insatsen har varit köp av sexuell tjänst och i något fall har annan brottslighet upptäckts såsom narkotikabrott.

Prostitution innebär en stor risk för säljaren och köparna finansierar den grova organiserade brottsligheten. De prostituerade är väldigt utsatta och råkar lätt ut för brott, som till exempel våldtäkter och rån samt hamnar lätt in i ett missbruk för att dämpa sin ångest för att de tvingas hålla på med denna typ av verksamhet.

Resultat

Under insatsen har brotten köp av sexuell tjänst, medhjälp alt försök till sexuell tjänst samt ringa narkotikabrott upptäckts. I Uppsala län upptäcktes fem misstänkta sexköp och fem brottsoffer identifierades. I Gävleborg upptäcktes tre sexköp och tre brottsoffer och i Västmanland sex sexköp och sex brottsoffer.

Tipsa polisen vid misstanke om prostitution

Polisen är mycket intresserad av att få in tips och information då misstankar finns om att sexhandel förekommer. Information om platser och personer är av stort intresse.

Kontakta Polisen på 114 14 eller mejla genom att använda kontaktformuläret, https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/