19 företag i Stockholms län kontrollerades i veckan

Den 23-24 april genomfördes 19 tillsyner av företag i Stockholms län. Bland annat kontrollerades restauranger, butiker, frisörsalonger och bilverkstäder.

Vid elva av kontrollerna i nordvästra Stockholm vidtogs åtgärder från någon eller flera myndigheter. I flera fall utfärdades det kontrollavgifter med anledning av felaktig kontanthantering. Vid insatserna i de nordvästra delarna av Stockholm medverkande Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Tullverket.

Polisen rapporterade en butiksägare för brott mot narkotikastrafflagen. I ett annat fall rapporterades det om brott mot läkemedelslagen och en ansvarig för en tobaksbutik rapporterades för att sälja insmugglad tobak.

– Syftet med den gemensamma myndighetsutövningen är motverka den osunda konkurrensen som kan uppstå när man inte följer de regler som gäller, upptäcka eventuella brott och motverka att parallellsamhällen skapas. Dock skötte sig majoriteten av företagarna väldigt bra ur ett polisiärt perspektiv, säger Robert Bjuvhage från polisen i Rinkeby som ledde insatsen i nordvästra Stockholm.

I de södra delarna kontrollerades fem bilverkstäder. Här samarbetade polisen och Arbetsmiljöverket och det vidtogs åtgärder i samtliga kontroller. I flera fall handlade det om billyftar som inte var säkra nog. Polisen omhändertog också en person med stöd av utlänningslagen.

– Vi har valt ut verkstäderna utifrån att de ligger i särskilt utsatta områden och en av orsakerna är för att motverka parallellsamhällen, det vill säga samhällen som lever efter egna lagar och regler, säger Torbjörn Hermansson på polisen i Södertälje.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.

Till toppen