Drygt 6300 anmälda brott till SU 2018

Den 31 mars lämnade avdelningen för särskilda utredningar, SU, över sin årsrapport för 2018 till regeringen. Antalet brott som anmäldes till SU var 6 301 stycken, vilket är i nivå med tidigare år.

Tjänstefel är liksom tidigare år den största brottskategorin som anmälts till SU, 53 procent, följt av våldsbrott (13 procent) och ofredanden (5 procent). Andelen dataintrång har sjunkit jämfört med 2016 och 2017. Närmare 80 procent av de utredningar som SU hanterar rör anmälningar mot poliser. Detta speglar att Polismyndigheten är den största myndigheten och gruppen befattningshavare som utreds av SU.

Anmälningar som rör domare och nämndemän ökade under 2018 jämfört med tidigare år med anledning av ett ärende med hundratals brottsrubriceringar gällande främst reseräkningar. Ärendet medförde också att kategorin övriga brott ökade under 2018 jämfört med tidigare år.

– SU har ett viktigt samhällsuppdrag i och med att vi utreder personer inom hela rättskedjan. Som oberoende och fristående från övriga polisen bidrar våra utredningar till förtroendet för polisen och övriga rättsväsendet, säger avdelningschef Ebba Sverne Arvill.

Antalet brott som redovisades till åklagare 2018 var något lägre i jämförelse med 2017. Utredningar vid SU har alltid har en åklagare som förundersökningsledare som fattar beslut om ärendet ska drivas till åtal. De flesta av SU:s redovisade ärenden går vidare till åtal.

Fakta avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en oberoende och fristående avdelning inom Polismyndigheten, som utreder misstänkta brott av polisanställda, övriga rättsväsendet, riksdagsledamöter, statsråd med flera. SU är lokaliserade åtskilda från övriga polisen, men sitter ofta i samma lokaler som Särskilda åklagarkammaren, SÅK, vars åklagare alltid är förundersökningsledare i SU:s ärenden.

Årsrapporten 2018 
Läs mer om avdelningen för särskilda utredningar, SU