Henrik Dider blir ny chef för polisens HR-avdelning

Henrik Dider blir ny chef för HR-avdelningen på Polismyndigheten. Närmast kommer Henrik från Sveaskog och dessförinnan från Scandic Hotels.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara en del i det fina och otroligt viktiga samhällsuppdrag som polisen har och att få bidra i tillväxt- och utvecklingsresan som polisen är mitt uppe i. Jag är mycket stolt, hedrad, ödmjuk inför uppgiften och väldigt glad över att jag har fått förtroendet, säger Henrik Dider.

Henrik Dider har tidigare arbetat som HR-direktör för Scandic Hotels, HR-chef för Nordnet, global HR-chef för IKEA IT samt inom IKEA Retail. Dessförinnan har Henrik en bakgrund som yrkesofficer inom Försvarsmakten och han innehar tillika en Fil. Mag. HR-examen från Lunds Universitet.

– Jag är glad över rekryteringen av Henrik Dider som chef för HR-avdelningen. Henrik har stor erfarenhet från långsiktigt kompetensförsörjningsarbete i stora volymer och ledarskapsfrågor, samt har även stor erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i värderingsstyrda och starka företagskulturer. Jag ser att Henrik tillsammans med medarbetarna på HR-avdelningen har goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten. Jag ser framemot att Henrik ska börja jobba hos oss inom polisen, säger rikspolischef, Anders Thornberg.

– Jag vill även passa på att tacka Ulrika Herbst, regionpolischef för region Öst, som har gjort en stor insats som tillförordnad HR-direktör. När Henrik Dider är på plats går Ulrika tillbaka till sin ordinarie tjänst som regionpolischef för region Öst. Men tills Henrik har kommit in i verksamheten, har jag bett Ulrika att fortsätta ansvara för översynen av polisprogrammet samt för genomlysningen av HR kompetens fort- och vidareutbildningsverksamhet. Jag har även bett Ulrika behålla ordförandeskapet för Förhandlingsrådet, säger rikspolischef, Anders Thornberg.

Tillträdesdatum kommer att beslutas inom närtid.