Hovrätten skärpte straffet i fentanylmålet

Svea hovrätt fastställde på fredagen i stort sett tingsrättens dom i det så kallade fentanylmålet, där två bröder dömdes för åtta fall av grovt vållande till annans död. Hovrätten skärpte straffet för en av bröderna.

– Jag tycker att domen är jättebra. Den fastställer i stora delar domen från tingsrätten. Att man dessutom höjde straffvärdet bekräftar att man tycker att det här är ett allvarligt brott, säger Åsa Torlöf, utredare på Polismyndigheten i region Stockholm till polisen.se.

De har varit medvetna om risken

Bröderna har sålt nässprej med fentanylliknande preparat via en hemsida och åtta personer i olika delar av landet har dött efter att de har använt sprejen. Tingsrätten kom fram till att bröderna av medveten oaktsamhet orsakade dödsfallen eftersom de har sålt så farliga preparat till personer som kunde antas använda dem som missbrukspreparat.

Hovrätten gjorde samma bedömning, men höjde fängelsestraffet från fem och ett halvt år till sex år för den äldre brodern. I ett pressmeddelande skriver hovrätten att bröderna har varit medvetna om risken för att användaren av preparatet dör.

Antalet döda har minskat

Fentanylanaloger kan vara 50 gånger så starka som heroin. År 2017 dog 101 personer av fentanylanaloger. Efter augusti år 2018 har ingen dött av substanserna. Åsa Torlöf menar att det är tack vare att åtalet väcktes.

– Domen är viktig. Efter den har ingen vågat sälja på grund av att det finns en risk för att bli dömd för grovt vållande till annans död. Trots att substanserna är så farliga så har de inte varit olagliga vid försäljningen eftersom lagstiftaren inte hinner drogklassa dem så snabbt. Nu har försäljarna ändå kunnat straffas för grovt vållade till annans död eftersom substanserna är så starka och det har bevisats vara medveten oaktsamhet, säger Åsa Torlöf.

Fler lagändringar behövs menar polisen

Problemen med så kallade nya psykoaktiva substanser, NPS, fortsätter att vara svåra att få bukt med. Nationella operativa avdelningen har skrivit en rapport där man har lagt en rad förslag på lagändringar som behövs för att förbättra möjligheterna för polisen att bekämpa näthandeln med NPS.

– Framförallt känner jag mycket med anhöriga i dag och att varenda anhörig har orkat med att stötta oss. De får inte tillbaka sina barn, men de har varit med och bidragit till att andras barn inte dör, säger Åsa Torlöf, utredare i fentanylmålet till polisen.se.