Information från polisen om 1 maj i Ludvika

Polisens avspärrningsområde enligt 24§ polislagen. +1
 • Polisens avspärrningsområde enligt 24§ polislagen.
  Polisens avspärrningsområde enligt 24§ polislagen.
 • Trafikregleringar i Ludvika centrum 1 maj.
  Trafikregleringar i Ludvika centrum 1 maj.
Bild /2

Den 1 maj kommer ett antal organisationer att ha allmänna sammankomster i Ludvika. Polisen vill informera om vad som gäller inom avspärrningsområdet.

Under 1 maj har Polismyndigheten beslutat om ett avspärrningsområde i centrala Ludvika mellan midnatt och klockan 20:00 den aktuella dagen.

På Garvarns torg kommer avspärrningsområdet att gälla från och med klockan 22:00 den 30 april till klockan 20:00 den 1 maj.

Beslutet är taget i enlighet med § 24 i polislagen som säger att Polismyndigheten kan förhindra tillträde till ett visst område om det finns risk att det uppstår allvarliga ordnings- eller säkerhetsstörningar. Det innebär inte att området är avspärrat för allmänheten under hela den tiden. Det innebär att polisen kan förhindra tillträde om det skulle uppstå ett behov.

Området sträcker sig från ett område runt Mossplan och avgränsas av Malmgatan, Valhallavägen, Mossgatan och järnvägen strax norr om Mossplan. Området fortsätter norrut på Fredsgatan och omfattar sedan ett område som omringas av Tingshusgatan, Gamla Bangatan, Carlavägen och Fredsgatan. Även polishuset i Ludvika kommer att utgöra ett avspärrningsområde. Se karta.

I delar av Ludvika centrum råder motortrafik förbjuden under tiden 12:00 – 17:00 den 1 maj, såvida man inte är boende eller har särskilt tillstånd. Detta gäller på Carlavägen mellan Storgatan och Skolgatan, på Fredsgatan mellan Kasttjärnsgatan och Carlavägen samt kvarteret som omges av gatorna Engelbrektsgatan, Fredsgatan, Köpmansgatan och Storgatan. Se karta.

Det kommer även viss tid att råda parkeringsförbud på en del gator i centrum. Följ skyltningen.

– Under vissa tider på onsdag den 1:a maj kommer tillgängligheten kring framför allt de centrala delarna av Ludvika till viss del vara begränsad, säger stabschef Thomas Hellgren. Precis som alltid så vill vi att man följer de anvisningar och direktiv som ges av de poliser som finns på plats.

– Rätten till allmän sammankomst är omfattande och stark men det ger ingen rätt till att begå brott. Vi kommer att lagföra den eller de som begår ett brott oavsett om det är demonstranter eller motdemonstranter som begår dem. Brotten kommer att beivras på plats eller i efterhand, säger Mats Lagerblad, biträdande kommenderingschef.

Ett verktyg för att kunna förhindra och utreda brott är kameraövervakning. Polisen kommer att använda både kroppsburna kameror och UAS, så kallade drönare, under de allmänna sammankomsterna.

I ett område som är avspärrat enligt § 24 polislagen gäller följande:

 • Polis kan neka inträde i ett avspärrat område om personen utgör risk för ordningen.
 • Man får inte ha med sig vapen eller föremål som kan användas för att kastas mot andra människor.
 • Man får inte ha med sig föremål som för oväsen och kan användas för att störa ut det tillståndsgivna mötet.
 • Vill du protestera mot de tillståndsgivna mötena så får du göra det på ett sätt som inte förhindrar yttrandefriheten för mötet.
 • Den som med oväsen eller på annat sätt stör de tillståndsgivna mötena kan komma att rapporteras för brottet ”störande av allmän sammankomst”.
 • Utanför avspärrningarna anvisar Polisen gärna en lämplig plats för dig som vill utnyttja din grundlagsskyddade yttrandefrihet på annat vis.
 • Om du genom ditt uppträdande stör ordningen så kan du bli avvisad från det avspärrade området.
 • De tillståndsgivna mötena har förtur till platsen. Arrangören har en grundlagsskyddad rätt att genomföra mötet och framföra sitt budskap så länge det inte handlar om ett brott.
   

Nya och uppdaterade tillstånd

Nyheten ”Tillstånd för 1 maj i Ludvika beslutade” är uppdaterad med nya tillstånd och uppdaterade marschvägar. Se även länk till höger.

Kontaktperson för media

Henrik Jacobsson Olars, telefon 010 – 567 2192, e-post: henrik.jacobsson-olars@polisen.se.

Information till media

I anslutning till Garvarns torg kommer det att finnas en särskild zon för media. För att få tillgång till mediezonen behöver man föranmäla sig. Detta görs enklast genom att mejla till henrik.jacobsson-olars@polisen.se.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behöver registrera ditt namn och personnummer för att på plats kontrollera att du har rätt att vistas i pressfållan/mediezonen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse i samband med den allmänna sammankomsten. Uppgifterna kommer att raderas kort efter det aktuella evenemanget är avslutat.

Du kan läsa mer på om dina rättigheter på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.

Till toppen