Kör försiktigt i påsktrafiken

Påsken är en av årets mest trafikerade helger. Många åker till fjällen och passerar då en vägsträcka i Gävleborgs län där det råder omkörningsförbud på skärtorsdagen och annandag påsk. Var därför ute i god tid och planera din resa.

På vägarna är det mycket trafik under påsken som gör att resan kan ta längre tid än vanligt. Vissa vägsträckor är mer belastade än andra, bland annat en sträcka på E 4:an mellan Gävle och Tönnebro, eftersom många resenärer passerar här till och från fjällen.

Trafiken koncentreras till ett fåtal timmar under skärtorsdagen och annandag påsk. Vill du slippa köer och intensiv trafik då är det bra om du har möjlighet att resa andra dagar och tider. Tänk på att vara ute i god tid och planera din resa.

Polismyndigheten, i samverkan med Trafikverket, har beslutat att även i år införa omkörningsförbud på E4 mellan Gävle och Tönnebro under påsken. Erfarenheter från tidigare år visar att det blir bättre flyt i trafiken och risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält.

Omkörningsförbud på sträckan Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

• sträckan Gävle – Tönnebro för norrgående trafik, skärtorsdag 18 april kl.13-20.
• sträckan Tönnebro-Gävle för södergående trafik, annandag påsk 22 april kl.13-20.

Trafikpolisen finns också på plats och övervakar trafiken under påskhelgen.

– Det här är en av årets mest trafikerade helger och därför vill jag uppmana alla att ta det lugnt på vägarna. Planera din körning och var ute i god tid. Tänk också på att hålla hastigheten och avståndet. Vårt mål är att minska antalet olyckor och omkörningsförbudet har bidragit till en bättre trafiksituation som ökar trafiksäkerheten för resenärerna, säger Erling Arvidsson, gruppchef på trafiksektionen i region Mitt.

Du som i stället ska passera Jönköping via E 4 kan du påverkas av trafiken kring den pågående motormässan, läs mer här.

Tips för en säkrare resa

• Att anpassa hastigheten till väglaget
• Att hålla hastighetsbegränsningarna
• Att ta raster
• Att se till att alla i bilen har bälten
• Att hålla avstånd
• Att lasta säkert
• Att inte använda mobilen vid bilkörning