Lämna tips till polisen

På nätet finns sidor som uppger att de vill hjälpa allmänheten att lämna tips till polisen. Polisen vill varna allmänheten för riskerna med att lämna tips till okända, tredje part.

Polisen har upptäckt sidor på webben som hjälper allmänheten att lämna tips till polisen. Dessa typer av sidor är inget som polisen står bakom.

– Det finns stora risker med att lämna uppgifter till okända. Informationen kan i värsta fall användas i kriminellt syfte och även användas mot den som lämnat tipset, säger Jan Olsson, vid Nationellt it-brottscentrum på Nationella operativa avdelningen, Noa.

Tips via webb eller telefon

Polisen och de flesta svenska myndigheter har någon form av möjlighet att på enkelt sätt ta emot tips och att göra det via säkra lösningar. Att skicka tips via tredje part tar längre tid och det finns också risk att informationen stjäls.
Polisen har ett webb-formulär där informationen krypteras och överförs på ett säkert sätt till myndigheten. Du kan även ringa 11414 för att lämna tips. Är det ett pågående brott ska du alltid ringa 112.

– Använd myndigheternas officiella sidor på webben för att lämna tips, det gör att du kan känna dig trygg med att din information används på rätt sätt, säger Jan Olsson.

Tipsa Polisen om brott