Ny nationell lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället

Underrättelseenheten vid Noa arbetar just nu med att sammanställa de underlag från alla 97 lokalpolisområden för att kunna göra en nationell lägesbild över hur lokalsamhället påverkas av kriminella, det vill säga vilka områden som klassas som utsatta.

Syftet med arbetet är att öka tryggheten och säkerheten för allmänheten. Kartläggningen är också en del i den större verksamhetsanalys som polisen gör för att kunna fördela resurserna rätt när myndigheten ska växa till 40 000 medarbetare. Den nationella lägesbilden ger även polisen förutsättningar för samverkan med andra parter, till exempel kommuner, myndigheter och privata aktörer som fastighetsbolag.

– Det ökar våra och andras förutsättningar att arbeta brottsförebyggande och brottsbekämpande. Men det är också en förutsättning för att kunna planera och säkra arbetsmiljön för våra medarbetare som arbetar lokalt, säger Mats Löfving, chef för Noa.

Polisens metod utvecklad

Lägesbilden är också en viktig del i när polisen utvecklar arbetsmetoderna för hur vi jobbar i områden som påverkas av kriminella.
Sedan den senaste rapporten om utsatta områden kom 2017 har Noa med hjälp av forskare vid Malmö universitet utvecklat metoden för att ta fram lägesbilden.

– Det gör att vi nu får en nationell bild som är framtagen utifrån enhetliga och mer fördjupade lokala lägesbilder än tidigare. Landets samtliga 97 lokalpolisområden har använt sig av den nya metoden. Hur det kommer att se ut – om det tillkommer områden eller om några inte längre uppfyller kriterierna för att vara utsatta är för tidigt att säga. Arbetet pågår och kommer att vara klart inom de närmaste månaderna, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa.

”Aktörer har kraftsamlat”

En del kommuner har riktat kritik mot polisen för att sätta en stämpel som har negativ inverkan på kommunen.

– Att vi gjort en nationell lägesbild där vi pekat ut områden där vi behöver stärka våra resurser har gjort att andra aktörer också har kunnat kraftsamla. Vi är medvetna om att det finns kommuner som upplevt att de påverkats negativt av att ha ett utsatt område, men samtidigt finns det kommuner som använt det som en hävstång till att skapa förändring och förbättring, till exempel Södertälje. Från polisens håll kan vi inte blunda för när det finns en kriminell påverkan i ett lokalsamhälle och behöver därför stärka våra resurser där, säger Mats Löfving.

Kommer lägesbilden att vara hemlig?

– Den övergripande nationella lägesbilden kommer att vara öppen, men det kan finnas andra delar som omfattas av sekretess. Hela idén med lägesbilden är att den ska kunna ligga till grund för ett gemensamt arbete, därför är det självklart att den ska vara öppen, säger Mats Löfving.