Polisens tips för en lyckad student

Snart väntar skolavslutning – men redan nu inleds årets första studentskivor. Här är några råd för en minnesvärd student.

Drygt 200 studentskivor och fyra studentkryssningar äger rum i Stockholm under våren. Den första båten lämnar kajen 15 april.

Tips för ett lyckat studentfirande

  • Tänk på alkoholkonsumtionen. Är du för berusad kommer du inte att bli insläppt på studenfesten. Inne i lokalen är det krogpersonalens skyldighet att avvisa dig från festen om du inte sköter dig.
  • På kryssningsfartygen finns det också regler att följa, ibland något strängare än på land av säkerhetsskäl. För det första kommer du inte ens ombord om du är för påverkad. Väl på båten riskerar du att få sitta i förvar i båtens arrest om du bryter mot någon regel eller är för berusad.
  • Respektera ordningsvakterna. I flera avseende har de samma befogenheter som polisen och finns på plats för att hålla ordning. Ta hjälp av ordningsvakterna istället, de finns där för din trygghet.
  • Låt bli droger. All användning och hantering av narkotika är brottsligt.
  • Låna aldrig någon annans legitimation eller förfalska ditt eget. Det är brottsligt och är inte till din fördel om du planerar att plugga eller jobba utomlands.
  • Slutligen: Ta hand om varandra och lämna ALDRIG någon ensam vid hemgång.

Polisens uppgift under studentfester

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället. Inför studentkryssningarna och studentskivorna sker det bland annat med skolor, tullen, krögare och arrangörer.