Polisområde Örebro län utökar volontärverksamheten

Fotografi på sex stycken volontärer.

Polisvolontärer i Örebro kommun.

Polisen i Örebro kommun har haft volontärer sedan 2012 och nu har polisområde Örebro län beslutat att införa den verksamheten i hela länet.

Att vara volontär innebär att man i samarbete med polisen minskar brottsligheten och ökar tryggheten. Volontärerna kompletterar polisens arbete. De kan utföra uppdrag inom det brottförebyggande området som annars inte skulle prioriteras eller hinnas med. De kan också vara kontaktskapande och brottsofferstödjande.

– Under några år har vi haft polisvolontärer i Örebro kommun och ser nu ett behov av och uppfattar en önskan från olika håll att utöka den verksamheten till hela länet, Elisabeth Anestad, chef för polisområde Örebro län. Polisens volontärer gör ett viktigt arbete, framför allt vad gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.

Ett aktuellt exempel på uppdrag är att sex volontärer under lördagen den 30 mars arbetade trygghetsskapande i centrala Örebro. De rörde sig runt i city-området mellan klockan 18-22 där de svarade på frågor och var allmänt behjälpliga.

Andra exempel på volontäruppdrag:

  • Trygghetsskapande vandringar och andra trygghetssatsningar.
  • Informationskampanjer om langning, bedrägeri, ficktjuvar och inbrott.
  • Bistå polisen vid demonstrationer, festivaler och idrottsevenemang.
  • Värdar i passexpeditioner och receptioner.
  • Finnas med vid till exempel mässor och andra forum där polisen informerar om sin verksamhet.

Den som har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär är välkommen att anmäla sitt intresse. Efter lämplighetsprövning får man genomgå en kortare obligatorisk grundutbildning och är därefter klar att ta uppdrag.

Som volontär väljer man själv vilka och hur många uppdrag man tar. Uppdragen sker ofta i samarbete med lokalpolisområdena.

tär i Örebro län?

Kontakta mailto:volontar.orebro@polisen.se