Rikspolischefen välkomnar lagförslag om blåljussabotage

Under fredagen besökte rikspolischefen tillsammans med statsministern, justitie- och migrationsministern och inrikesministern polisutbildningen vid Södertörns högskola. Åtgärder mot den grova brottsligheten och skyddet av blåljuspersonal var några frågor.

Förutom statsminister Stefan Löfven och rikspolischef Anders Thornberg deltog också justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg vid besöket. De träffade studenter, lärare och ansvariga på polisutbildningen vid Södertörns högskola.

− Det var mycket roligt att få se den fina polisutbildningen som bedrivs vid högskolan. Det var också inspirerande att få prata med polisstudenterna och ta del av deras utbildning. De är en viktig del av framtidens polis, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Under besöket förevisades övningar med studenter som gjorde ingripanden i ett socialkontor och i en privat bostad, en övning på skjutbanan och ett scenario vid ett omhändertagande i grepphallen. Besökarna åt också lunch med polisstudenter och hade en dialog med studenter som hade en teorilektion. Bland annat diskuterades hur fler kan lockas till polisyrket.

Under besöket hade rikspolischefen och Noa-chefen Mats Löfving ett samtal med statsministern, justitie- och migrationsministern och inrikesministern om utvecklingen av den grova brottsligheten och det förslag till åtgärder som polisen presenterade i en skrivelse till regeringen i november.

− Det är uppenbart att regeringen delar vår oro kring de senaste årens utveckling. Jag framförde att satsningarna på polisen är ett viktigt bidrag. Men samhällets respons för att hindra återväxten till den grova brottsligheten måste bli mer kraftfull, samordnad och långsiktig, säger rikspolischefen.

På den avslutande pressträffen framförde statsministern att skrivelsen från polisen i november 2018 kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta insatser på området.

− Hela samhället - polis, kommuner, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, idrottsrörelsen och flera – måste hjälpas åt att stopp utvecklingen med det grova våldet och att fler unga hamnar i kriminalitet, sa statsminister Stefan Löfven under pressträffen.

Statsministern berättade också att regeringen snart lägger fram en lagrådsremiss om att införa det nya brottet blåljussabotage.

− Det är mycket bra att vi nu har lagstiftning på gång som kan stärka skyddet för polisens medarbetare. Den nya lagstiftningen tillsammans med vårt övriga arbete kommer att stärka medarbetarskyddet, säger rikspolischef Anders Thornberg.