Sänkt hastighet räddar liv

Kvinnlig och manlig polis genomför trafikkontroll på landsväg

Trafikkontroll i Vellinge. Bild: Polisen

Polisen genomför en nationell trafikvecka under vecka 14. Fokus ligger på att sänka medelhastigheten, vilket är en oumbärlig faktor för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Att sänka medelhastigheten är en av de viktigaste parametrarna för att rädda liv på våra vägar, därför satsar polisen på ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön.

– Vi ser att stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. Tyvärr är små hastighetsöverträdelser vanliga och detta har stor effekt på medelhastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Polisen samverkar med både Trafikverket och Transportstyrelsen i trafiksäkerhetsfrågor.

– Drygt hälften av trafikanterna kör för fort, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Om alla håller hastighetsgränserna räddar vi minst hundra liv varje år.

Katarina Fröberg, avdelningschef på Transportstyrelsen, säger att alla måste ta sitt ansvar för att hastigheterna på våra vägar ska minska.

– Ett led i vårt arbete för att öka trafiksäkerheten är att varna eller återkalla körkort för förare som kör för fort, säger hon.

Trafikveckan med ökat fokus på hastighetskontroller genomförs i samtliga medlemsländer i EU. Kontrollerna kommer att genomföras såväl synligt, men även genom dold övervakning i video/pilot-fordon.

– Målet är att få alla trafikanter att respektera trafikreglerna. Det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, säger Ursula Edström.