Studentkortegen i Västerås 2019

Här får du information om vilka regler som gäller för studentkortegen samt tider för obligatoriska möten för klassrepresentanter och förare.

2019 pågår kortegen den 5 juni klockan 11.30-14.00.

På grund av ombyggnad av Vasagatan i centrum får årets studentkortege en något annan färdväg.

Istället för att köra Vasagatan hela vägen till Stora Gatan svänger ekipagen till vänster in på Domkyrkoesplanaden, till höger på Kopparbergsvägen och sedan till höger in på Stora Gatan för vidare färd till Västra Ringvägen.

Information om när eleverna springer ut finns på respektive skolas egen webbplats.
 
Vilka regler finns?
För att flaket ska vara godkänt gäller följande regler:
• Klassrepresentant och vuxen flakvärd måste delta i Polisens informationsmöte.
• Ingen alkohol är tillåten.
• Inga glasflaskor på flaken.
• Det får inte vara för många passagerare. De ska sitta eller stå så att det inte uppstår någon fara.
• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som ska vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska vara fastsatta.
• Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
• Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-körkort.
• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.
• Dragfordon och släp får vara max 13 meter långt tillsammans. Anledningen är att det annars finns risk för skador på åskådare när ett långt ekipage ska svänga i korsningen Vasagatan-Stora Gatan.
• En flakvärd ska finnas på studentflaket för att öka tryggheten och finns till hjälp under färden. Flakvärden ska ha fyllt 25 år och får inte år inte själv vara med och fira.
• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett säkert kommunikationssystem. Det enklaste och bästa är ett starkt rep eller snöre som fästs i föraren och som passagerarna kan dra i vid störningar eller fara. Mobiluppkopplingar är osäkra med tanke på ljudnivån som brukar vara vid kortegen.
• Plakat med kränkande text är inte tillåtna.
• Fyrverkerier eller andra brinnande föremål är inte tillåtet.

Att tänka på
• Det är föraren som är ansvarig för ekipaget. Om studentflaket inte är trafiksäkert får det inte köras i kortegen.
• Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
• Planera färdvägen noga med hänsyn till bland annat strömförande
ledningar, broar och miljözoner.

Obligatoriska möten för klassrepresentanter och förare
Varje avgångsklass ska ha två representanter med på mötet för att få köra i kortegen. Dessutom ska en flakvärd, som har fyllt 25 år, vara med på mö-tet. Även mötet för förarna är obligatoriskt.

Möte för studenter:

Obligatoriskt möte för två studenter per avgångsklass samt för flakvärdar. Även skolpersonal är välkomna. Beräknad tid cirka 1 timme.
När: Onsdagen den 15 maj klockan 17.00.
Plats: Stadshuset Västerås, samling i entrén.

Möte för Förare
Obligatoriskt möte för förare av ekipagen med anledning av ny
vägsträckning.
När: Onsdagen den 15 maj klockan 18.30.
Plats: Stadshuset Västerås, samling i entrén.

Utdelning av nummerlappar ill studentflaken
När: Tisdagen den 21 maj mellan klockan 15.00-17.00
Plats: Stadshuset Västerås, entrén.

Registrering krävs för att få delta i kortegen

För att delta i studentkortegen krävs en registrering som görs via en e-blankett som har skickats till skolan. Där ska alla uppgifter vara med för vilka som är klassrepresentanter, förare, flakvärd, samt registreringsnummer.

Vid frågor
Christer Öhrlund, Polisinspektör, Kommunpolis
Tel: 010-5675838, 070-6613523
christer.ohrlund@polisen.se

Till toppen