Synkroniserade kontroller av arbetsplatser

Polisen har tillsammans med flera andra myndigheter genomfört insatser mot arbetskraftsexploatering. Totalt kontrollerades 136 arbetsplatser runt om i landet.

Insatserna genomfördes över hela landet under en vecka i början av april och riktade sig framför allt mot skönhetssalonger som erbjuder nagelvård och massage. Tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket och kommuner genomförde polisen oanmälda inspektioner på totalt 136 arbetsplatser.

Vid kontrollerna identifierades 13 personer som potentiella brottsoffer. En anmälan om misstänkt människoexploatering har upprättats och en om koppleri.

– Människor som kommer från tredje land och som varken har familj här eller kan språket utnyttjas av arbetsgivare i de här branscherna som inte följer de regler och riktlinjer som finns. Flera är brottsoffer och utsätts för farlig arbetsmiljö, får liten eller ingen lön och man kan säga att de befinner sig i ett osynligt fängelse, säger Per Englund, kriminalinspektör på underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning.

Förutom de brottsanmälningar som upprättades visade myndigheternas kontroller även att till exempel att nödutgångar saknades och att kemiska produkter inte hanterades på rätt sätt. På flera arbetsplatser saknades även medicinska kontroller av de tjänster som utfördes.

– Dessa arbetsplatskontroller signalerar till arbetsgivare att myndigheterna nu samlar gemensamma krafter för att förhindra arbetskraftsexploatering, människohandel och tvångsarbete. Köper man som konsument tjänster ska man vara medveten om att det kan förekomma fusk och att människor utnyttjas, säger Per Englund.

Polisens resultat från insatserna

Polisregion Antal företag som kontrollerades Antal personer som kontrollerades
Bergslagen 3 9
Mitt 11 51
Nord 7 9
Stockholm 19 82
Syd 12 46
Väst 44 146
Öst
40 110
Totalt 136 453

(Varje myndighet redovisar sina egna resultat)