Tillfällig kameraövervakning i Märsta

Polisen har beslutat att installera kameror i centrala Märsta i syfte att förebygga och förhindra brottslig verksamhet. Bevakningen kommer att ske under 90 dagar med start i mitten av april 2019.

– Vi har fattat beslut om kameror vid Sätuna torg i Märsta. Syftet med bevakningen är att förebygga brott och bättre kunna utreda eventuella brott som sker, säger Emil Andersson, lokalpolisområdeschef i region Stockholm nord.

Kameraövervakning testas som ett komplement till övriga polisiära åtgärder.