Tillsammans för ett tryggare Värnamo

Håkan Boberg LPO-chef Värnamo, Hans-Göran Johansson kommunstyrelseordförande och Ulf Svensson kommundirektör under dagens workshop.

Håkan Boberg LPO-chef Värnamo, Hans-Göran Johansson kommunstyrelsens ordförande och Ulf Svensson kommundirektör under måndagens workshop. Bild: Polisen

Under måndagen samlades ett 30-tal medarbetare från Värnamo kommun och polisen för att titta närmare på vilka faktorer som ligger bakom grov organiserad brottslighet. Syftet är att kraftsamla för att Värnamoborna ska fortsätta att känna sig mer trygga.

- Under dagen inventerar vi tillsammans vad som har hänt i Värnamo under senare tid, vilka orsaker som ligger bakom och vilka åtgärder vi kan göra tillsammans och var för sig för att förhindra att det händer igen, säger Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef i Värnamo.

Bakgrunden är de skjutningar och detonationer som förekommit i Värnamo, orsakad av kriminella gäng. Polisen har gripit flera personer, tagit narkotika och vapen i beslag och genomfört en rad andra åtgärder.

En del av förklaringen till framgången är den samverkan som funnits och finns mellan bland andra polisen och Värnamo kommun.

- Idén att ha en workshop tillsammans föddes efter att inrikesministern och rikspolischefen besökt Värnamo och pekat på att vi är ett gott exempel på hur reell samverkan fungerar. Nu vill vi fördjupa samverkan och förädla metoden, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Måndagens workshop leddes av Camilla Fogelhamre, kommunikatör vid polisen i Göteborg. Deltagarna fokuserade på tre områden: narkotika, otrygghet och otillåten påverkan. Först sammanställdes en lägesbild, sedan diskuterade deltagarna orsaker och som avslutning gjordes en lista på förslag till åtgärder.

Workshopen är ett första steg i ett långsiktigt arbete. Nu går polisen och kommunen tillsammans vidare med att konkretisera åtgärder, fortsätta samtalen i olika konstellationer, prioritera och fortsätta att lyssna på vad Värnamoborna säger om trygghet.