Begränsad framkomlighet på lördag i centrala Stockholm under Prideparaden

På lördag genomförs den återkommande Prideparaden i centrala Stockholm. Det kommer innebära att framkomligheten i trafiken är kraftigt påverkad.

Prideparaden genomförs i stora delar av centrala Stockholm och påbörjas lördag klockan 13:00. Paraden startar vid Stadshuset, Kungsholmen och går via Hantverkargatan – Stadshusbron – Tegelbacken – Vasagatan – Kungsgatan – Sturegatan – Lidingövägen och avslutas på Östermalms IP.

Polisens roll under paradens genomförande är att skapa trygghet för de som deltar i och tittar på paraden, samt minimera ordningsstörningar och störningar i trafiken.

Polisen är också på plats för att förebygga, hindra och utreda eventuella brott. Om åsiktsyttringar sker under paraden, ska polisen se till att säkerställa den grundlaggskyddade demonstrationsrätten vid eventuella sammankomster.

Kameraövervakning
Polisen kommer under prideparaden att använda kameraövervakning i brottsförebyggande- och utredningssyfte. De fasta kamerorna används klockan 11:00 - 19:00. Polisen använder även rörliga kameror med hjälp av UAS, det vill säga obemannade luftfarkoster, klockan 13:00 - 19:00.