Sök på polisen.se

Fler trafikkontroller i samband med skolstarten

Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan 19 - 25 augusti. Fokus är trygghet och hastighet i tätbebyggt område och speciellt utanför bland annat skolor och förskolor.

Insatsveckan är gemensam i EU och polisen kommer framför allt att stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även andra miljöer i tätbebyggt område.

– Det finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollisison med ett motorfordon i 30-40 kilometer i timmen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på Polismyndigheten. Vi vill att trafikmiljön utanför skolorna ska vara säker för våra barn och ungdomar och därför är det viktigt att alla respekterar hastighetsbegränsningarna.

Enligt Trafikverket skulle det spara 15 liv per år om medelhastigheten minskar med 1 kilometer i timmen.

– Vi arbetar för att fler ska följa hastighetsgränserna genom att till exempel genomföra hastighetskontroller, säger Ursula Edström. Även små hastighetsöverträdelser påverkar trafiksäkerheten och det vill vi uppmärksamma med trafikveckan.