Fortsatt beslut om kamerabevakning  vid polisens lokaler i Ektorp

På grund av skadegörelse mot polisens lokaler i Ektorp har polisen beslutat om förlängd tillfällig allmän kamerabevakning med möjlighet att spela in material från bevakningen, på platsen.

Den 27 maj 2019 fattades beslut om tillfällig allmän kamerabevakning vid polisens lokaler i Ektorp, Norrköping. Detta efter en tids skadegörelse mot lokalerna med bland annat krossade rutor som följd. Den tillfälliga kamerabevakningen gällde i 90 dagar.

På grund av fortsatt skadegörelse mot lokalerna har ett beslut om en förlängning av den tillfälliga allmänna kamerabevakningen fattats. Beslutet gäller från och med i dag, måndag 26 augusti, och 90 dagar framåt.

För att förebygga, förhindra och upptäcka brott – samt öka tryggheten för de som arbetar på den aktuella platsen – är kamerabevakning ett viktigt komplement som kan underlätta den brottsutredande verksamheten.

Det finns möjlighet att maskera delar av kamerans upptagningsområde vilket kommer att användas för känsliga områden som inte omfattas av kamerbevakningen. Vid behov kommer det inspelade materialet att användas vid brottsutredning, enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.

Vid frågor kontakta

Christell Ekberg, biträdande lokalpolisområdeschef vid LPO Norrköping

Sandra Petersson, rättschef polisregion Öst