Lurade äldre på 10 miljoner - två döms till långa fängelsestraff

Två huvudmän döms för ett stort antal grova bedrägerier och ytterligare 19 personer döms för penningtvättsbrott, då de har agerat som så kallade penningmålvakter.

Den 31 juli i Attunda tingsrätt i Sollentuna föll domarna i en brottshärva av bedrägerier i huvudsak riktade mot äldre. Det rör sig om ett hundratal ärenden under en brottsperiod av två månader hösten 2018. Ärendena har utretts av polisregion Stockholm inom ramen för den särskilda händelsen Dimma, en nationell satsning mot telefonbedrägerier.

Fängelse i sex respektive två år

En man dömdes för 58 fall av grovt bedrägeri och två fall av försök till grovt bedrägeri, till fängelse i sex år. Han ska betala skadestånd på sammanlagt 5,6 miljoner kronor, i flera fall solidariskt med andra. Den andre mannen dömdes för 17 fall av grovt bedrägeri och två fall av försök till grovt bedrägeri. För denne uppgår det samlade straffvärdet till fängelse i fyra år, men då han senast i juni dömdes för grovt bedrägeri till fängelse i tre år har straffets längd i denna dom bestämts till två år. Han ska solidariskt med andra betala skadestånd på sammanlagt 1,9 miljoner kronor.

121 samtal per dag

En av männen har ringt upp äldre personer och uppgett sig ringa från deras bank. De äldre har lurats att med bank-id eller bankdosa logga in på den egna internetbanken och ovetandes signera en överföring av pengar till andras konton. Pengarna, totalt omkring 10 miljoner kronor, har gått till penningtvättare som på olika sätt har omsatt pengarna.

Ett återkommande tillvägagångssätt i ärendena har varit att bedragaren har presenterat sig som Göran Andersson och uppgett sig ringa från någon av bankernas säkerhetsavdelning.  I många fall har det varit fråga om ett intensivt arbete från bedragarens sida. Under åtta dagar i början av brottsperioden har mannen ringt 974 olika telefonnummer, vilket är ungefär 121 samtal per dag.

Straffen för de så kallade penningtvättarna varierar från villkorlig dom till fängelse i 10 månader.