Polisen finns för dig på We Are Sthlm och Kulturfestivalen

Den 13-17 augusti pågår ungdomsfestivalen We Are Sthlm i Kungsträdgården och Kulturfestivalen i närliggande område. Polisens uppgift är trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga, förhindra och utreda brott.

- Som tidigare har vi även i år en nära samverkan med arrangören Stockholms stad och tillsammans har vi tagit fram en gemensam lägesbild. Den gemensamma ambitionen nu är att alla besökare ska uppleva att det blir en trygg och säker festivalvecka, säger Torgny Söderberg kommenderingschef för de båda festivalerna.

Ungdomsfestivalen We Are Stockholm vänder sig främst till barn och ungdomar mellan 11-19 år, med genomsnitt 200 000 aktiva besökare per dag. Parallellt med We Are Sthlm arrangeras Kulturfestivalen, som riktas mot en vuxnare publik i närliggande område.

Festivalerna är klassade som en så kallad särskild händelse, vilket innebär att det finns en särskilt avdelad lednings- och personalstyrka från polisen.

Särskilt fokus på narkotika och sexuella ofredanden

Polisen arbetar riktat mot ungdomar och narkotika vid festivalen. Av erfarenhet brukar ungdomar ha sin drogdebut just på sommaren och därför är det av största vikt att arbeta mot just detta på festivalen. Polisen jobbar aktivt med tidig upptäckt för att kunna förebygga ett missbruk. I kommenderingen ingår civil polispersonal som har lång erfarenhet av att jobba just med narkotikabrott och ungdomar.

Ett av polisens fokusområden under We Are Sthlm, har under de senaste åren varit att förhindra att sexuella ofredanden ska begås.

- Polisen ser allvarligt på den här typen av brottslighet, särskilt när det gäller ungdomar. Vid evenemang sker sexuella ofredanden främst i trängsel och mörker till exempel i publikhavet framför en scen. Polisanmäl alltid om du blir utsatt för eller bevittnar ett misstänkt brott. På så vis ökar möjligheten för att en gärningsperson ska bli fälld, säger Torgny Söderberg.

Anmälningsupptagning på plats

Liksom förra året har polisen anmälningsupptagning på festivalområdet för We Are Sthlm i Kungsträdgården för att underlätta för den som vill anmäla ett brott. Festivalområdet är också kameraövervakat, vilket bidrar till ökad trygghet och möjliggör ökad uppklarning av anmälda brott.

- Vi har poliser på plats för att säkerställa tillgänglighet, synlighet och att det ska vara lätt för festivalbesökare att ta kontakt. Erfarenheter visar hur viktigt det är att de ungdomar som anmäler brott snabbt blir omhändertagna, annars är risken stor att de inte fullföljer sin anmälan, säger Torgny Söderberg.

Tips till festivalbesökare

  • Håll koll på värdesaker och ta hand om varandra.
  • Var uppmärksam på det som händer omkring dig.
  • Om du utsätts för brott – anmäl direkt. Vänd dig till polis, ordningsvakter eller evenemangets funktionärer så får du hjälp att anmäla.
  • Reagera om du ser något misstänkt. Ingrip efter din förmåga, tillkalla hjälp vid behov.
  • Följ gällande ordningsregler.
  • Den som stör ordningen eller begår brott kommer att avvisas/avlägsnas och rapporteras.

Anmäla brott

Inne på festivalområdet kommer det finnas många funktionärer och poliser som kan vara behjälpliga i att anmälan om brott upprättas. Det går även att ringa in en anmälan om brott, telefonnummer 114 14.

Träffa polisen

Polisen finns på plats med eget tält i Kungsträdgården för att berätta om polisyrket och hur det är att jobba inom polisen. Tältet kommer att vara bemannat mellan klockan 13:00 och 19:00 varje dag. Själva parken kommer att ha öppet fram till klockan 22:00.

Läs mer om We Are Sthlm och Kulturfestivalen på arrangörens webbplats.