Polisen kallar till topsning efter våldtäkter i Rågsved

En rad överfall och två våldtäkter har under sommaren skett i Rågsved. Ett omfattande utredningsarbete pågår och nu har polisen också kallat ett större antal personer till topsning.

– De personer som är kallade till topsning är inte misstänkta för brott utan det är en av flera utredningsåtgärder som vidtas för att komma vidare i utredningen av dessa grova brott, säger Anders Bryngelsson, presstalesperson i region Stockholm.

Utreder samband mellan olika brott

Under sommaren har två kvinnor i Rågsved i södra Stockholm utsatts för våldtäkt. Under sommaren har det också skett ett antal olaga hot mot kvinnor. Polisen utreder eventuella samband mellan de olika brotten och som en utredningsåtgärd genomför polisen nu dna-topsning på ett större antal personer.

Polisens urval har skett efter ett antal urvalskriterier. Bland annat har Nationella operativa avdelningens grupp för gärningsmannaprofil gått igenom utredningsmaterialet och presenterat en möjlig geografisk profilering.

Alla som är kallade kommer att få lämna ett salivprov för dna-analys. Provet kommer enbart att användas för att jämföras mot aktuellt ärende och sedan förstöras.

Det lagrum som polisen använder är följande:

Rättegångsbalken 28 kap

12 b § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om 

1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och
2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år. Lag (2018:1700).

Till toppen