Polisens arbete mot skjutvapenvåld i region Stockholm

Den förundersökning om mord på en ung kvinna som inleddes efter nattens skjutning i Råcksta är inne i ett intensivt skede och en trygghetsinsats pågår i området. Regionen kraftsamlar för att bryta våldskurvan och hantera samtliga pågående mordutredningar.

– ­Skjutvapenvåldet är allvarligt och vi måste tillsammans med övriga samhället göra allt vi kan för att detta ska upphöra. Arbetet mot skjutvapenvåldet är en av polisens prioriterade frågor och vi har stärkt vår förmåga på flera fronter för att bryta våldskurvan, säger Pia Sjunnegård Dahlbom som är biträdande regionpolischef. 

När det gäller grova våldsbrott och skjutvapenvåld bedriver regionen ett omfattande underrättelsearbete och delar den aktuella lägesbilden i ett mycket detaljerat format för att alla delar av regionen ska kunna arbeta riktat mot de personer som ingår i kriminella nätverk.

Förutom detta har regionen förstärkt utredningsresursen för grova brott och arbetar forskningsbaserat kring skjutvapenproblematiken. Regionen genomför även en översyn av avhopparverksamheten och utbyter erfarenheter med polis i andra länder.

– Vi har vidtagit flera åtgärder men vi måste fortsätta öka våra insatser, bland annat genom ännu tätare samverkan med lokalsamhället och kommunerna, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Statistik/skjutningar totalt 1 januari 2019 – 18 augusti 2019

Totalt antal skjutningar     Antal döda    Antal skadade

PO Nord          32                 7                   12

PO City             3                  0                   0

PO Syd            24                 5                   5

Totalt              60                12                  17

Under perioden 2019-01-01 till 2019-08-18 har det inträffat 60 bekräftade skjutningar som resulterade i 12 avlidna och 17 skadade.

Under samma period 2018 (2018-01-01 t o m 2018-08-18) skedde 66 bekräftade skjutningar som resulterade i sex avlidna och 27 skadade.

Under samma period 2017 (2017-01-01 t o m 2017-08-18) skedde 82 bekräftade skjutningar som resulterade i elva avlidna och 26 skadade.

Under samma period 2016 (2016-01-01 t o m 2016-08-18) skedde 75 bekräftade skjutningar som resulterade i sex avlidna och 26 skadade.

Under samma period 2015 (2015-01-01 t o m 2015-08-18) skedde 72 bekräftade skjutningar som resulterade i sex avlidna och 30 skadade.