Risk för trafikstörningar i Ronnebyområdet under söndagen den 25 augusti

Det kan komma att uppstå köer på E 22, väg 27 samt övriga vägar omkring Ronneby och Kallinge under söndagen den 25 augusti då Försvarsmakten genomför sin Flygdag på Blekinge flygflottilj F 17

Flygdagen pågår mellan klockan 08.00 och 17.00 och det förväntas komma en mycket stor publik. Det finns risk för köbildning på E 22 och väg 27.

Alla trafikanter, även de som inte ska till flygdagen, uppmanas att åka i god tid, hålla hastighetsbegränsningarna och visa tålamod vid köbildning. Vägskyltar märkta ”Flygdag” hänvisar trafiken till parkeringarna och det kommer att finnas poliser och trafikvakter utposterade.

Trafikanter som kommer norrifrån

Kör du väg 27 norrifrån mot Ronneby ska du ta av mot väg 637. Följ skyltarna märkta "Flygdag". Trafikposter kommer att hänvisa dig till en parkeringsyta.

Trafikanter som kommer västerifrån

Kör du E 22 västerifrån mot Ronneby tar du avfart/trafikplats 55. Kör väg 620 och följ skyltar märkta "Flygdag". Därefter följ anvisningar från trafikposter som kommer att hänvisa dig till en parkeringsyta.

Trafikanter som kommer österifrån

Kör du E 22 österifrån mot Ronneby, ta avfart/trafikplats 57. Kör väg 650. Skyltar märkta "Flygdag" kommer finnas synliga. Följ trafikposters anvisning till parkeringsyta.

Bussar från parkering

Från de parkeringar som ligger längst ifrån evenemangsområdet kommer det att gå bussar. Dessa kör till och från flottiljen under hela dagen.

Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats.

Till toppen