Sammanfattning av polisens arbete med Storsjöyran 2019

Polisinsatschef Rickard Östman och tf lokalpolisområdeschef Hans Ängquist sammanfattar polisens arbete.

När årets Storsjöyra nu är över konstaterar vi att tillsammans med arrangör och övriga samverkansparter har vi lyckats med det som var vårt syfte - en Storsjöyra där besökarna kunde uppleva en trygg och säker miljö och kunde lägga sitt fokus på att njuta av arrangemanget.

Vi har upplevt en mycket god stämning under helgens arbete och det har endast rapporterats om några enstaka brott. Även under Krogstråket, veckan som föregår Storsjöyran, har det varit i huvudsak lugnt och trevligt med en god stämning vid respektive krogtält.

Polisen tackar samtliga samverkansaktörer för ett gott samarbete och en mycket väl genomförd insats. Vår samverkan är grunden för den goda utgången av den gångna veckans arbete.

Här kan du läsa sammanfattningar från respektive festivalkväll:

Länk till händelserapporteringen lördag
Länk till händelserapporteringen söndag

Till toppen