Sammanfattning av polisens arbete under We Are Sthlm och Kulturfestivalen

Festivalerna har genomförts på ett tryggt sätt utan större ordningsstörningar. Antalet brott och typer av brott påminner om förra årets omgång av festivalerna.

Ungdomsfestivalen We Are Sthlm och Kulturfestivalen, den 13-17 augusti, har genomförts utan större ordningsstörningar. Polisbevakningen, den höga vuxennärvaron bland annat av besökande föräldrar, samt polisens samverkan med volontärer, ordningsvakter och personal från Stockholms stad, är några av bidragande faktorer att festivalerna genomförts som planerat.

- Det mest allvarliga är upprättade anmälningar om våldtäkt. Vi har också ett tiotal sexuella ofredanden samt några fall av misshandel, olaga hot, samt narkotikabrott. Vi fortsätter följa anmälningarna så de får bästa möjliga förutsättning att bli utredda och lösta. Vi utvärderar även vår insats till kommande år, säger Torgny Söderberg kommenderingschef för de båda festivalerna.

Riktat arbete mot sexuella ofredanden

Ett av polisens fokusområden under We Are Sthlm har varit att arbeta för att upptäcka och ingripa mot sexuella ofredanden.

- Polisen utreder två våldtäkter som inträffade under We Are Sthlm på lördagskvällen. Förutom det har vi under festivalveckan fått in ett tiotal anmälda sexuella ofredanden. Det tycker vi är alldeles för många utsatta, men om man ser till den stora mängd festivalbesökare under veckan är det förhållandevis få. Vi har använt oss av kamerabevakning vilket har varit effektivt under insatsen men det kommer också vara viktigt i vårt utredningsarbete med de två våldtäkterna, säger kommenderingschef Torgny Söderberg.

- Samtidigt vet vi av erfarenhet att det finns ett mörkertal, där det finns utsatta som inte anmäler att de blivit utsatt för sexuella ofredanden eller våldtäkt. Detta ser vi inte endast på festivaler, utan i samhället i övrigt. En polisanmälan ökar möjligheten för att en gärningsperson ska bli fälld, säger Torgny Söderberg.

Ökning av narkotikabrott

Efter sammanfattad festivalvecka kan polisen konstatera att antalet narkotikabrott har ökat i år.

- Vi har arbetat riktat mot ungdomar och narkotika under festivalen. Ökningen av narkotikabrott från tidigare år, beror på att vi ännu mer har fokuserat på detta i syfte att motverka andra brott, ordningsstörningar och att med tidig upptäckt kunna förebygga ett missbruk, säger Torgny Söderberg.