Just nu har polisens teleoperatör tekniska problem. Det betyder att väntetiden kan bli längre för den som ringer 112. Problemet kan också påverka framkomligheten till 114 14.

Trafikkontroller kring skolor nästa vecka

Trafikkontroller

Mellan 19 och 25 augusti är det trafikvecka med fokus på trafik runt skolor.

Nu startar skolorna igen efter sommaren och i samband med det har polisen varje år en samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.

Insatsveckan är gemensam i EU och mellan 19 och 25 augusti kontrollerar polisen i Bergslagen hastigheten, nykterheten och trafikmiljön runt skolor, daghem och andra utsatta platser.

- Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h. Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen med många barn och ungdomar som korsar vägen.

- Skolmiljön ska vara en säker plats även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Exempelvis finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i låga hastigheter.

Mer om trafikkontroller och hur trafikanter kan skydda sig

Ett av polisens uppdrag är att jobba aktivt för en sänkt medelhastighet på våra vägar då all forskning entydigt visar att detta räddar liv. Till exempel kan en sänkning av medelhastigheten med 2 km/h innebära en minskning av antalet döda med 10 procent.

En av förutsättningarna för att lyckas sänka medelhastigheten är att polisen idag tillämpar en låg tolerans vid avrapportering (rapport från 6:e km över tillåten). Bergslagen har vid tidigare insatsveckor varit bäst nationellt på att rapportera bilister som kör 6-9 km/h över tillåten hastighetsbegränsning.

Men det finns även andra viktiga åtgärder för att göra trafikmiljön tryggare:

Föräldrar bör kontrollera barnens cykelhjälmar, att hjälmen sitter korrekt och att barnet använder den. Föräldrar kan även påminna sina ungdomar att det inte är tillåtet att köra klass 1-mopeder på cykelbanor och att de följer hastigheten.