Trygghetsinsats i Huddinge lokalpolisområde

Under perioden den 29 augusti till den 14 september genomförs en riktad insats mot den brottslighet som finns i Flemingsberg och då främst Grantorp och Visättra, med angränsande områden.

Bakgrunden är att det i dessa områden finns en utbredd brottslighet där det förekommer både vapen och narkotikahandel.

Målet med insatsen är att ha en hög polisiär närvaro i centrumanläggningen och andra publika miljöer så att tryggheten ska öka för boende i området. Polisen ska arbeta mot de tongivande personerna i de kriminella konstellationer som finns.

Huddinge lokalpolisområde får stöd av andra polisära enheter under insatsen och samverkar med kommunen och bostadbolagen i området. Ambitionen är att lagföra de personer som begår brott i området och försämrar tryggheten – men även att erbjuda möjlighet att genom kommunens program hoppa av kriminaliteten.

Polisen kommer under insatsen periodvis använda sig av UAS, unmanned aerial system, så kallad drönare för kameraövervakning i syfte att underlätta brottsbekämpningen.