651 antagna till polisutbildningen våren 2020

651 personer har antagits till polisutbildningens start i januari 2020. Flera åtgärder har vidtagits för att fler ska antas till polisutbildningen. Polismyndigheten växer samtidigt stadigt och är nu närmare 32 000 medarbetare vilket är fler än någonsin.

– Trots att intresset för polisen är stort har färre än önskat antagits till polisutbildningen våren 2020. Polismyndigheten har en offensiv rekryteringsprognos och vi är medvetna om att målet att bli 10 000 fler medarbetare jämfört med januari 2016 är en utmaning, säger Mattias Dejke, nationell tillväxtsamordnare för Polismyndigheten.

Polismyndigheten har prognosticerat för 1020 studieplatser på den 2,5-åriga polisutbildningen från och med januari 2020.

Ny och snabbare antagningsprocess från 2020

Från och med 2 januari 2020 går det att söka till polisutbildningen när som helst under året.

– Det är fortfarande för få av de som ansöker till utbildningen som dyker upp till prövningen. Polismyndigheten har arbetat intensivt tillsammans Rekryteringsmyndigheten för att få fler studenter till polisutbildningen och från 2 januari 2020 kommer en ny antagningsprocess som gör det möjligt att söka när som helst under året. Tiden mellan ansökan och antagningsbesked kommer också kortas avsevärt, från 30 veckor till cirka 30 dagar, säger Mattias Dejke.

Målgruppsanalyser genomförs också i syfte att bättre kunna rikta rekryteringsarbetet inför kommande antagningar.

Polismyndigheten växer stadigt

Polismyndigheten växer stadigt och arbetar offensivt för att bli fler medarbetare. Det handlar om att behålla, rekrytera och återanställa medarbetare som tidigare valt att lämna polisen.

– Vi kan se en positiv trend där färre poliser lämnar Polismyndigheten och fler poliser väljer att komma tillbaka. Det visar att de olika satsningarna som genomförs kring ökad status på polisyrket, arbetsvillkor och arbetsmiljö har börjat ge effekt. Samtidigt är detta ett kontinuerligt arbete som även fortsatt kommer ha hög prioritet, säger Mattias Dejke.

Därutöver har en funktionsinriktad polisutbildning tagits fram som är ytterligare en väg in i polisyrket. Utbildningen har i dag 48 platser, men ambitionen är att fördubbla deltagarantalet till januari 2021.

Fakta

  • Sista november 2019 var 20 452 poliser anställda hos Polismyndigheten vilket är den högsta nivån sedan 2011. Samtidigt är drygt 3000 i polisutbildning.
  • Från januari till och med november 2019 har 790 (4,2 procent) poliser lämnat Polismyndigheten. Drygt hälften (53 procent) av avgångarna består av pensionsavgångar.
  • Allt fler tidigare poliser väljer att komma tillbaka till myndigheten. Sedan 1 december 2015 har cirka 25 procent (494 personer till i mitten av september 2019) av de poliser som lämnat Polismyndigheten återanställts.
  • Den funktionsinriktade polisutbildningen innebär ytterligare en väg för att bli polis och riktar sig till personer med förkunskaper och erfarenhet inom specifika verksamhetsområden som myndigheten har behov av, exempelvis it-forensiker, analytiker och civila utredare. Utbildningen utgör ett komplement till polisutbildningen, som även fortsatt kommer utgöra basen för all polisrekrytering.

Antagningskrav till polisutbildningen

Bli polis